Aktuality

Májové zpívání 2022

Májové zpívání 2022

Slovácký krúžek a Obec Prušánky Vás zvou na Májové zpívání, které se koná v sobotu 28. 5. 2022 v Nechorách. Začátek je v 16 hodin. Vystoupí mužské a ženské sbory z Prušánek, Dubňan, Dolních Dunajovic, Svatobořic-Mistřína, Ostrožské Nové Vsi, Valtic, Lanžhota, Moravan a obce Smolinské...

Čarodějné odpoledne

Čarodějné odpoledne

SK Podlužan Prušánky, Nezávislí pro Prušánky a Obec Prušánky vás zvou na Čarodějné odpoledne v sobotu 4. června 2022. Ve 14 hodin bude sraz všech masek na návsi u obecního úřadu. V 15 hodin bude zahájení rodinného odpoledne v areálu SK Podlužan...

Informace ze školní jídelny

Školní jídelna oznamuje, že od 16. 5. do 31. 5. se bude ve školní jídelně z technických důvodů vařit jen pro školu a školku. Pro ostatní strávníky se v tomto období vařit nebude.

Hezký den 2022

Hezký den 2022

Obec Prušánky vás srdečně zve na Hezký den, který se bude konat 11. června v areálu za kostelem. Program začne ve 14 hodin vystoupením dětí z naší HTVŠ, v 16 hodin vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů. Po nich vám bude...

Chytrá vinice

Chytrá vinice

Vážení pěstitelé révy vinné, i v letošní sezóně je pro vás zdarma k dispozici služba Chytrá vinice, která na základě sledovaných meteorologických údajů vyhodnocuje riziko výskytu hlavních houbových chorob révy vinné a může tak pomoci při plánování efektivní ochrany....

Třídění odpadu a Homo Sapiens.

Třídění odpadu a Homo Sapiens.

Opakuje se to každý týden. Haldy netříděného odpadu, převážně PET lahve, plechovky, sklo a papír. Převážně od Nechor, ale i od místních občanů, kteří si tak “odlehčují” popelnicím, či cestě na sběrný dvůr. Ano, černé kontejnery jsou tam...

Rekonstrukce pomníku u KD

Rekonstrukce pomníku u KD

Po čtyřech letech úsilí se nám konečně podařilo získat peníze na opravu poškozených válečných památníků. Jedna oprava již proběhla (památník na hřbitově) a druhá, památník u KD, probíhá v dnešních dnech. Oba památníky byly v havarijním stavu a jsme rádi, že se...

Ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny

Ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny

Oblastní CHarita Hodonín vydala doporučení pro ubytovávání uprchlíků z Ukrajiny: Všichni musí být zaregistrovaní (registrační centrum v Brně na výstavišti), mohou přijít i z jiných krajů, kde byli zaregistrováni. Zde dostanou vízum dočasné ochrany (dříve to byl status strpitele),...