Z naší knihovny 4/2018

Zpravodaj 4/2018: Milí čtenáři i všichni, kteří čas od času zavítáte do knihovny,

léto a s nimi spojená vedra jsou pryč, polní práce skončily, nastává tedy ten správný čas na čtení knih. Tímto zvu do knihovny všechny, kteří ještě nenabrali odvahu nebo neměli čas k nám zavítat a zkusit, jaká je paráda se natáhnout s knížkou, vyčistit si hlavu a nechat se unášet příběhem.

Pro zajímavost se podívejte, jak šel čas s knihovnou za uplynulé roky. Jaký je stav knihovního fondu, kolik se vyřadilo knih (úbytky), kolik přibylo nových knih, jednak z peněz na nákup vyčleněných, jednak z darů a dále knih, které nám posílá Moravská zemská knihovna v rámci projektu Česká knihovna zadarmo. Můžete taky vidět, jak se zvyšuje částka na nákup nových knih. Je to ovšem nezbytné, protože všichni čtenáři chtějí číst nové knihy a fond se musí obnovovat. Jen pro zajímavost rok 2017, v přírůstcích, tj. nových knihách vidíte číslo 460, ale odečtěte od toho 34 knih z MZK plus nějaké knihy, které jsem nechala zapsat z darů a dostaneme se na číslo zhruba 420 knih, což je počet knih za 70 tisíc. Je to hodně, nebo málo za tu sumu? Letos jsem vyřadila 623 starých, roztrhaných a špinavých knih, které by už nikdo nečetl. Příští rok se musí nutně obnovit fond u větších dětí, tam je to zcela nezbytné. Když se zeptám maminek, proč děti nechodí, dozvím se, že chodí do Hodonína, protože tady takové knížky nemáme. Což si myslím, že je škoda.

Statistika knihovního fondu, úbytků a přírůstků nových knih

rok          stav fondu                   úbytky        přírůstky         náklady na fond

2013          6291                           259                   186                    30 000

2014           6218                          554                   303                    30 000

2015           5967                          244                   539                    65 000        3 tituly periodik

2016           6262                          375                   447                    65 000        7 titulů periodik

2017          6 334                          334                    460                   70 000        7 titulů periodik

Od roku 2012, kdy bylo 125 registrovaných čtenářů, stoupl tento počet o 149, tzn., že nyní máme 274 čtenářů k 30. 11. 2018. S dětmi z mateřské školy jsme začali cyklus besed „Čteme z brněnských pověstí“. Více se dozvíte na FB a webových stránkách knihovny, kam dávám i fotky. Od září probíhala akce „Jižní Morava čte“, tentokrát na téma „Naše obec za sto let“. Veškeré práce, jak z výtvarného kroužku, tak literární počiny dětí z páté třídy, jste mohli vidět vystavené v říjnu na chodbě OÚ.
Mnozí jste zajisté zaznamenali, že se v knihovně již neprodávají jedy na hlodavce. Je to kvůli nové vyhlášce z EU. Prostředky na hubení můžete zakoupit v drogerii U Kolibů a v obchodě hospodářských potřeb v Moravské Nové Vsi.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků.

Milena Hromková

Foto: Vítězný obrázek Zbyňka Kachyni

Mohlo by se vám líbit...