A už jsou tu Velikonoce…

Zpravodaj z Prušánek 1/2015

…velmi rychle nám uteklo období od pololetního hodnocení a už tu bude další – čtvrtletní. Jak to tak bývá, když je pořád co dělat, čas rychle ubíhá a někdy cítíme i jeho nedostatek.

Od ledna, kdy jsme bilancovali I. pololetí školního roku, se uskutečnila řada školních akcí – ať to byly soutěže, exkurze, besedy, další vzdělávání nejen pedagogů, ale i provozních zaměstnanců až po zápis dětí do I. třídy.

Ještě před uzavřením I. pololetí se připravovalo několik žáků na okresní kola naukových soutěží. Obvykle projdou školním kolem a pak ti nejšikovnější prochází důkladnější průpravou na okresní kola. Tak naši školu reprezentovali 3 účastníci v dějepisné olympiádě a byli velmi úspěšní: Míša Lacová z 9. třídy vyhrála, Vašek Pecůch z téže třídy byl 3. a Vojta Pospíšil z 8. třídy se umístil na 5. místě. Všichni tři nás reprezentovali i na krajském kole dějepisné olympiády. V krajském kole se Míša Lacová umístila na krásném 6. místě. Všem moc děkuji za vzornou reprezentaci a čas trávený nad přípravami na soutěž. Poděkování patří i p.uč. Vandě Buškové, která svůj soutěžní tým připravovala. V lednu také proběhlo okresní kolo matematické soutěže pro 5. třídy, které se zúčastnil Štěpán Omelka a jako úspěšný řešitel se umístil na 2.- 5. děleném místě. Toho připravovala p.uč. Miroslava Konečná. Na únor bylo vyhlášeno okresní kolo zeměpisné olympiády a toho se zúčastnil již zmiňovaný Vašek Pecůch a zde se umístil na pěkném 5. místě. Jeho přípravu si ohlídala p.zástupkyně Juráňová. Všem reprezentantům v těchto naukových soutěžích a jejich vyučujícím ještě jednou moc děkuji.

V rámci environmentální výchovy zorganizovala p. uč. Kurková exkurzi do spalovny odpadů v Brně, kam zavítali žáci 6. ročníku společně s ekotýmem. Zajímavá exkurze byla doplněna návštěvou VIDA! Sciece centra (zábavní vědecký park, který můžete navštívit i soukromě, více informací najdete na www.vida.cz).

Ve dnech 4. a 5.2. proběhl zápis dětí do I. třídy. Počet zapsaných dětí (včetně těch s odloženou školní docházkou) byl 31, ale předpokládáme, že část dětí bude mít do 31.5.2015 vyřízen odklad školní docházky, o kterém někteří rodiče uvažovali. Většina z nich byla na doporučení paní učitelek z mateřské školy, v některých případech měli rodiče sami pochybnosti o zralosti svého dítěte ke školní docházce. Pro všechny, kteří budou svým dětem odklad chtít vyřídit, platí termín dodání doporučení lékaře a školského poradenského zařízení nejpozději do 31.5.2015.

Na to, jak se daří našim letošním prvňáčkům, se mohli přijít podívat jejich nejbližší – rodiče a prarodiče – ve dvou dnech „otevřených dveří“, které proběhly 12.a13.2.

Je škoda, že se nemohli o šikovnosti svých větších dětí přesvědčit rodiče sedmáků a osmáků. Děti zrovna v tu dobu (9.2 do 14.2) pobývaly na lyžařském kurzu na Třeštíku v Beskydech. Našemu kurzu přálo i počasí (a věřím, že se za to i řada z nás modlila). Ještě tři týdny před kurzem tam nebyl sníh (aspoň ne na lyžování), ale během dvou týdnů nasněžilo a usadilo se nám na svahu cca 60cm sněhu, který byl velmi dobře připravený, každý den znovu upravovaný a tak se nám výborně lyžovalo. Začátek týdne byl ještě i se sněžením, ale přijatelným na lyžování. Na konci týdne nám vysvitlo sluníčko a tak jsme se mohli pokochat výhledem až na Radhošť a kapličku na hřebeni. Prostě …“to jsou panorámata!“ Ze 33 lyžařů (více než polovina byla na lyžích vůbec poprvé) jich 30 sjíždělo celý svah, absolvovalo závod v „obřáku“ a užívalo si jízdy na vleku. Ubytování skromné – turistické, strava dobrá až výtečná, večerní programy vtipné a se zapojením všech a k tomu všemu výsledná cena víc než příznivá (s příspěvkem cca 100,-Kč/osobu od SRPDŠ na dopravu). Prostě a jednoduše – milí rodiče, děti byly šikovné a byla s nimi i sranda! Kéž by to tak bylo vícekrát!

Začátkem března měli čtvrťáci domluvenu besedu v knihovně na téma literární hrdina. To pro ně bylo takovým úvodem ke tradiční akci, ke které se hlásí i naše školy, a to je Noc s Andersenem. Tu letošní připravují paní učitelky z I. stupně na 27.3. Většina dětí z 1. -5. ročníku se těší na různé aktivity motivované příběhy pohádkových hrdinů a postav. A hlavně na přespání ve škole…

Nejpozději 15. 3. měli naši uchazeči o další stupeň vzdělávání podat přihlášky na patřičné školy. Vyplněné přihlášky si podávalo 19 deváťáků a 2 páťáci. A kam letos směřují? Vzhledem k tomu, že si podávají 2 přihlášky (jako tomu bylo kdysi – 2 obory), tak výčet oborů bude převyšovat počet vycházejících – to jen pro čtenáře na vysvětlení. Na gymnázium se hlásí 5 deváťáků a již zmínění 2 páťáci, 7 je uchazečů o elektroobory (hlavně do Sokolnic), pak po jednom jsou zastoupeny: obchodní akademie, zdravotní asistent, oděvní design, grafický design, železniční, IT obor, strojní průmyslovka, kuchař-číšník a kadeřnice. Výběr velký, možnosti otevřené, šanci má každý. Přejeme jim, aby svůj vybraný obor dobře vystudovali a hlavně našli dobré uplatnění v životě.

Ve čtvrtek 19.3. se konala školní recitační soutěž pro žáky 1. – 5. ročníku. Nejvíce recitátorů bylo ze 3. třídy – jestli to nebude otiskem třídní učitelky? (P.uč. Luďka Trechová svůj vztah k básním a recitaci též nezapře). Celkem se vystřídalo na 30 recitátorů a porota měla někdy těžké rozhodování – nejen o tom, jak recitátor báseň zvládl paměťově, ale jestli se pokusil o recitaci či dramatizaci. V několika případech bylo té dramatizace až moc. A jak se říká „ někdy méně je více“, a podle toho hodnocení dopadlo.

O dalším dění ve škole zas až příště!

                                      Hezké jaro a přiměřeně všeho potřebného. Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...