A začalo nám jaro…

Zpravodaj 1/2017:

Jak se zdá, začalo nám jaro a snad nejen astronomické… Podle ptačího zpěvu je to tady. Na vodní hladinu vedle školy se nám vrátilo mini hejno divokých kachen a máme zase něco k pozorování. Jaro nám všem dodává víc energie. Hezké počasí nás bude víc lákat ven k procházkám a jarním pracím na zahrádkách…a děti taktéž – spíš k těm procházkám a hrám venku. Už bude těžké se soustředit na nějakou školní přípravu. Ale je důležité vydržet a nepolevit a výsledky se dostaví!

Co všechno se událo u nás ve škole od začátku tohoto roku?  Už 10. ledna začal plavecký výcvik našim druhákům a třeťákům, který skončil 21.3. V polovině ledna proběhla dějepisná olympiáda (okresní kolo) a opět pro nás velmi úspěšně: Míša Turek opět vyhrál a letos se k němu přidal nově David Hnátek, který se umístil na velmi pěkném 7. místě. V krajském kole, které se konalo 21. března se Míša Turek umístil na velmi pěkném čtvrtém místě s možným postupem do celostátního kola. Za výsledky je opět práce p. uč. Vandy Buškové, které tímto moc děkuji. Paní učitelka zastává též funkci výchovné poradkyně a tak měla také plné ruce práce s kontrolou přihlášek vycházejících žáků před jejich odesláním na příslušné střední školy. O konečném výsledku přijímacího řízení budete informování v dalším vydání Zpravodaje.
Měsíc únor začínal tradičním plesem SRPDŠ, na jehož přípravě se aktivně podíleli naši deváťáci a také třídní učitel V. Wagner, p. uč. V. Bušková a p. uč. L. Trechová. Kdo jste byli přítomni, mohli jste se přesvědčit, že ta příprava stála za to! Díky!! V únoru také proběhl lyžařský kurz – letos pro 7. a 8. ročník dohromady. Více o průběhu kurzu se dočtete v samostatném příspěvku. Tentokrát jsme vyzkoušeli blízký Filipov u Javorníku.
Březen jsme zahájili besedou o vynálezech pro 5. – 9. ročník. Tuto besedu nám zprostředkovala naše paní knihovnice Milena Hromková. Pro žáky to bylo zajímavé zpestření a doplnění výuky. Každoroční recitační soutěž pro děti z I. stupně proběhla letos 6.3. Zahájili jsme též přípravu na skokanské závody Lužická laťka. Trénovali jsme i v době jarních prázdnin – ve středu 15.3 se nás sešlo 13 a v pátek 17.3 dokonce 15. Někteří naši skokani byli v té době lyžovat a tak jsme spoléhali na jejich zkušenosti z minulých let. Přeji všem hodně zdraví a energie načerpané z probouzející se přírody a krásné prožití Velikonoc.

                                                                                                                            Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...