Akce v Nechorách

Nechorský košt vín ve Vinných sklepech U Jeňoura

Nechorský košt vín, Vinné sklepy u Jeňoura

Nechorský košt vín, Vinné sklepy u Jeňoura

Nechorský košt vín pořádají Vinaři z Nechor a Základní organizace Českého zahrádkářského svazu každý rok v dubnu ve Vinných sklepech U Jeňoura.

Čtrnáct dnů před samotným koštem proběhne svoz vzorků od prušáneckých vinařů, ale i od vinařů z okolí. Týden nato se vinaři sejdou, aby svezené vzorky vín vyhodnotili. Nejvýše hodnocená vína jsou pak ještě jednou přehodnocena v subkomisi a z nich vychází dva šampioni výstavy – jeden šampion z vín červených, jeden z vín bílých. Od určitého množství bodů, které víno získá, jsou pak vinařům udělovány diplomy. Šampioni přebírají svá ocenění veřejně přímo na koštu vín za uznalého potlesku všech návštěvníků.

Bodové hodnocení je pak základem pro sestavení katalogu vín, který každý návštěvník koštu dostane spolu se vstupenkou, skleničkou a také propisovacím perem, aby si měl čím zaznamenávat do katalogu ochutnané vzorky a případně psát poznámky a svoje postřehy. Na koštu vám vybrané vzorky nalévají místní mladí muži a hezká děvčata. Můžete postávat v místnostech se vzorky, nebo s přáteli posedět u stolu v obrovských prostorách vinného sklepa.

Odpoledne na koštu vyhrává cimbálová muzika, se kterou si návštěvníci vždycky rádi zazpívají. Zaměstnanci Vinných sklepů U Jeňoura se celou dobu starají o vaše občerstvení.

Májové zpívání

ženský sbor - Májové pívání

ženský sbor – Májové pívání

Májové zpívání se koná pravidelně poslední sobotu v květnu. Když se vydaří počasí, strávíte moc hezké odpoledne v příjemné prostředí nechorských sklepů při poslechu cimbálové muziky, mužských a ženských sborů jak domácích, tak z blízkého okolí. Kromě toho se potěšíte pohledem na „folklorní dorost“ – zatancují a zazpívají vám děti z prušáneckého folklorního souboru Nechoránek, které si také pozvou několik svých hostů – tanečních a pěveckých souborů, se kterými se seznámily na folklorních přehlídkách a festivalech. Po oficiální části si při cimbálové muzice můžete zazpívat i vy. Součástí májového zpívání je také malý košt vín.

 K Nechorám do sklepa 2016: 7. ročník jarních otevřených sklepů – 25. 6. 2016

Vinaři z Prušánek vás již posedmé zvou do vesničky vinných sklepů Nechory, kde pro vás od 10 do 19 hodin otevřou vinné sklepy a nabídnou k ochutnávce svá vína. Nechorské sklepní uličky vás opět okouzlí jedinečnou atmosférou, za kterou věříme, že se budete rádi vracet. Sklepy budou otevřeny za každého počasí, zázemí najdete ve velkokapacitním stanu v centru Dolních Nechor.

Neváhejte a přijďte sami, s rodinou nebo s přáteli prožít příjemný den s nechorskými vinaři!

  • Otevřeno bude 20 sklepů nechorských vinařů.
  • Darujte k Vánocům vstupenku na letní putování k Nechorám do sklepa 2016 – PŘEDPRODEJ VSTUPENEK SPUŠŤEN AŽ DO 21. 12. 2015 DO 12 H
  • I příští rok v létě pojede ráno pro přespolní svozový autobus – NECHORSKÝ EXPRES. Z vlakového nádraží Břeclav (přes Hrušky a Moravskou Novou Ves) do Nechor.  A pro návštěvníky ubytované mimo Nechory (z Velkých Bílovic přes Moravský Žižkov).
  • Opět  se o vaše pohodlí postarají zájezdní vinné sklepy s teplým jídlem a prodejci rychlého občerstvení.

 

Zarážání hory

Termín zarážání hory býval v okolí různý, v některých dědinách zarážali horu už v srpnu. V Prušánkách je to tradičně první sobota v září při západu slunce. Muži za zpěvu písně „Sobotěnka ide“ přichází na místo, kde se obřad tradičně koná, a na ramenou nesou „horu“, ostrouhaný tenký kmen stromu, v jehož vrcholu je upevněna kytice z devatera kvítí, jedna láhev s červeným vínem, druhá s bílým, a také bílý a červený hrozen.

Zarážání hory Prušánky 2014

Zarážání hory Prušánky 2014

Zasadí horu do připravené jámy, zasypou a upevní jej dvanácti kolíky, které symbolizují dvanáct měsíců v roku a také dvanáct apoštolů. Na kolíky se položí věnec upletený z révy. Starosta obce pak při zapáleném ohni, ve kterém shoří věnec z minulého roku, přečte jména všech vinařů, kteří zemřeli od minulého zarážání hory, a vyzve přítomné k minutě ticha. Poté některý z vinařů přečte ty části horenského práva, ve kterých se zapovídá vstup do vinohradu po jejich uzavření, a vyjmenovávají se sankce za porušení těchto pravidel. Dva střelci výstřelem z pušek na čtyři světové strany symbolicky naznačí ochranu vinohradů. Potom místní vinaři v kruhu obchází horu a postupně každý z nich sekerkou lehce poklepe na všechny kolíky. Po tomto obřadu někteří přítomní odchází i se svými hosty do sklepů, nebo zde ještě zůstávají, popíjí dobré víno, vyprávějí si nebo zpívají lidové písničky ať už s cimbálovou muzikou nebo bez ní.

Zarážáním hory nastává období, kdy do vinohradu kromě hospodáře nemá už nikdo přístup až do vinobraní. Jedinou výjimkou je hotař, hlídač vinohradů v době dozrávání hroznů, který prochází vinohrady, plaší ptáky a chrání vinice před zloději.  V dobách platnosti horenského práva měl hotař velké pravomoci, ale i řadu povinností a byl důležitou a respektovanou osobou. Hotař patřil spolu s důvěrníky gruntovní knihy, revizory obecního účtu, odhadci dobytka, ponocným, natahovačem věžních hodin, pastýřem, obecním policajtem a bubeníkem mezi obecní činovníky tzv. služebníky, kteří se vedle obecního zastupitelstva, obecního představenstva a starosty podíleli na správě obce a byli vedení obce nápomocni. V Prušánkách bylo většinou podle jednotlivých tratí šest hotařů. Symbolem jejich funkce byl rožek, na který „hulikali“ a kocar – kožený bič na krátké hůlce.
Dříve zarážání hory organizovali hasiči a dlouho bývalo jen ve Vrchních Nechorách, kde se hora stavěla na Čtvrtce na poli stařečka Miklice u starého vyřezávaného dřevěného kříže. Ten byl v roce 1944 odvezen do muzea v Uherském Hradišti a nahrazen křížem kamenným. Ve Spodních Nechorách v družstevním vinohradě Pod Nechory se hora stavěla poprvé v roce 1954 a od té doby se tato slavnost slaví na dvou místech. Jen ve Spodní Nechorách se několikrát změnilo místo konání, hora se zarážela před družstevním sklepem, nyní už několik let na taneční ploše blízko Vinných sklepů U Jeňoura.

Slavnost vinobraní

Podle prušánecké kroniky pořádal první slavnost vinobraní pod Nechory místní sbor dobrovolných hasičů 30. září roku 1928. Slavnost zahájil starosta obce, poté se četlo horenského právo. Dále místní kronikář o této události napsal: „Poté všichni účastníci jeden po druhém starostou počínaje vezmou sekeru a poklepávají na kolíky. Pak starosta vyzve všechny přítomné, aby jdouce jeden za druhým v kruhu horu třikrát obešli a přitom se modlili. Po tomto obřadu na straně stojící hotař huliká na rožek, práská kocarem a střelci střílejí na všechny strany světové. Několik kroků stranou hoří oheň. Pak vezme starosta ku slibu hotaře, který končí podáním ruky starostovi.“ Přísaha hotařů  zněla: „My, hotaři, slibujeme, že budeme túto horu a všecky vinohrady věrně a svědomitě hlídati přede všemi škůdníky. Každého, kdo ve vinohradě něco ukradne, bez milosti jej udáme a předvedeme slavnému sůdu.“ Hotař potom odevzdá kocar a rožek jmenovaným členům obecního zastupitelstva, kteří tuto noc hlídají střídavě vinohrady až do příštího poledne. Hotař pak jde domů.“
Dříve po postavení hory bývala v některé búdě hostina, na začátku věnovali přítomní dvouminutovou vzpomínku na zemřelé předky, kteří tuto slavnost podobným způsobem prováděli. Hostina trvala mnohdy až přes půlnoc.
Během války se slavnost vinobraní nekonala. Naštěstí po 2. světové válce se slavnost znovu obnovila, prvního vinobraní se zúčastnil i tehdejší ministr zemědělství Julius Ďuriš. Celá slavnost byla nafilmována a brněnský Čs. rozhlas z ní pořídil zvukový záznam „Nechorské búdy“.
Později se organizace vinobraní ujali zahrádkáři společně s chasou. V roce 1996 a několik následujících let se slavnost vinobraní nekonala. Ke znovuobnovení slavnosti vinobraní došlo v roce 2003 zásluhou manželů Olgy a Ivoše Němečkových. Novodobá slavnost vinobraní se koná v sobotu čtrnáct dní po zarážení hory.  Začíná průvodem krojované mládeže, mužského a ženského sboru místního Slováckého krúžku a dětí z Nechoránku od Kulturního domu v Prušánkách. Chlapci nesou horu ozdobenou věnci z devatera kvítí, mužáci vezou na starodávném „tragaču“ bečku burčáku, do kroku vyhrává dechová kapela. V čele průvodu jdou hotaři, průvod uzavírá koňský povoz se slavnostně nastrojenými koňmi.

IMG_1671

Slavnost vinobraní – chasa u kulturního domu

Mezitím se u tanečního parketu v Nechorách schází místní vinaři se svými hosty, v poslední době také přijíždí stále více turistů, protože přes Nechory vede vinařská cyklostezka. K poslechu vyhrává cimbálová muzika. Po příchodu k Nechorám šohaji nejdříve postaví horu – zasadí kmen do připravené jámy, zasypou a upevní jej dvanácti kolíky, které symbolizují dvanáct měsíců v roku a také dvanáct apoštolů. Na kolíky se položí věnec upletený z révy a chlapci spolu s děvčaty předvedou slavnostní pásmo. Děvčata postupně odrecitují krátké básničky, které se vztahují vždy k jednomu měsíci v roku, a říká se v nich, co v tomto období dělá vinař ve vinici a ve sklepě. Pak šohaji a děvčata tančí v kruhu a zpívají píseň „Už jsme horu postavili, dvanáct kolků zarazili…“. Následuje vyhazovaný valčík a vrtěná. Při první polce sehraje jeden nebo několik šohajů krádež ve vinici a jsou samozřejmě dopadeni hotaři. Následuje symbolický trest – většinou dostane šohaj kocarem na zadek. Aby se podobná situace neopakovala, přečtou hotaři pro poučení ostatních horenské právo. Poté zazpívají mužáci písničky o víně, vystoupí ženský sbor a zatančí šikovné děti z Nechoránku.
Po skončení programu následuje volná zábava, lidé tančí, zpívají a dobře se baví. Slavnost vinobraní je ze všech událostí v Nechorách největší a nejnavštěvovanější.

A protože se obecně ví, že se snažíme uchovat jeho původní podobu, přijeli v roce 2012 na vinobraní filmaři z Brna a natočili slavnost vinobraní v Prušánkách – Nechorách jako část propagačního dokumentárního filmu o historii a současnosti vína na jižní Moravě pro muzejní expozici Brněnské podzemí.

K Nechorám do sklepa za mladým vínem –  1. ročník podzimních otevřených sklepů – 28. 11. 2015

Organizace:

Jelikož se jedná o první ročník akce, kterou Spolek Nechorští vinaři pořádá, bude detailní organizace akce dopilována do konce měsíce září 2015. V průběhu akce bude otevřeno dvacet sklepů, které budou hosté moci dle vlastní volby navštívit. Každý vinař připraví k ochutnávce alespoň dva vzorky nového vína, bude možno ochutnat i loňské víno. Bude zajištěno občerstvení i hudební produkce.

Vstupné:

Vstupenky bude možno se slevou zakoupit v internetovém předprodeji a na místě v den konání akce. V ceně vstupenky budou degustační kupony, sklenička, nosička, propiska a průvodce s mapou po sklepích. Cena bude zveřejněna nejpozději 1. 10. 2015. Kvůli zpětné vazbě budou připraveny slosovatelné výherní anketní lístky.

Budeme rádi, když o této nové akci řeknete svým přátelům a známým a společně s nimi nebo sami Nechory navštívíte. Chystáme překvapení, které bude souviset s adventem (29. 11. 2015 je 1. adventní neděle). Aktuální informace sledujte na našem webu Spolek Nechorských vinařů.