Ať žije Španělsko!

Zpravodaj 3/2018: Již patnáctým rokem pořádá naše základní škola pro žáky šestého a osmého ročníku adaptační kurzy Týmečky. Ty slouží k sebepoznání, navázání sociálních vazeb a poznávání se s  novými učiteli. Děje se to prostřednictvím her, aktivit, soutěží. Letos strávili naši šesťáci tři krásné, téměř letní dny, na turistické základně Littner. Libretem kurzu bylo Španělsko. Děti nejdříve zjišťovaly znalosti o Španělsku – samozřejmě za běhu. Malovaly jako Salvator Dalí a Pablo Picasso – ale různými částmi těla. Využili jsme plnými doušky bazén – Kolumbovy  plachetnice Santa Maria a Pinta tu bojovaly, kdo jako první dosáhne břehů Ameriky. Vyráběli jsme španělské vějíře a mužné kníry, z modelovací hmoty přívěšky inspirované Gaudího stavbami. Děti nacvičily úžasný španělský tanec. Cestovní kanceláře svými prospekty zvaly do Španělska, děti se učily španělská slovíčka, která pak vkomponovaly do jimi vytvořených příběhů. Užili jsme si španělskou loterii El Gordo .Utvořili jsme stínové divadlo. Po vzoru Španělů jsme stavěli živé lidské pyramidy. Her a činností bylo neskutečné množství, rozhodně si děti neužily mobily či tablety, zato přírodu, les, noc, legraci, možná i trochu strachu v nočním lese, odpovědnost za sebe i druhé ve skupině, navázání kontaktu s novou třídní učitelkou a ostatními učiteli. V závěru jsme si užili bubble bally – velké průsvitné míče, s nimiž je velká legrace a pravou španělskou rajčatovou bitvu La Tomatinu. Pomáhali nám dva instruktoři Nicolas Netík a Denis Kovačič, odvoz materiálu zajistil pracovník pana Petra Zálešáka, za což moc děkujeme. Třemi španělskými dny je provázela p. uč. Hubová, nová třídní učitelka L. Frídlová a já.

                                                                                                                            Vanda Bušková

Mohlo by se vám líbit...