Bc. Kateřina Šiprová

Tříkrálová sbírka 2017

V  Tříkrálové sbírce 2017 se v obci Prušánky vybralo celkem 69.240,-  Kč. Záměry Tříkrálové sbírky 2017 (zdroj: www.trikralovasbirka.cz) Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci...

Zpravodaj 4/2016

V těchto dnech je vám do schránek doručováno poslední vydání Prušánského zpravodaje v roce 2016. Jako v předchozích letech, je toto vydání zdarma. Kromě pravidelných rubrik v něm naleznete sazby poplatků na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2017 a přehled...

Noční klid – informace

Vážení spoluobčané, od 1.10.2016 vešla v platnost novela zákona o přestupcích provedená zákonem č. 204/2015 Sb. týkající se problematiky nočního klidu. Vzhledem k tomu, že informace publikované ve sdělovacích prostředcích jsou velmi nepřesné, předkládáme Vám vydaný Ministerstvem vnitra České...

Nechory – dopravní omezení

Vážení spoluobčané, v nejbližších dnech začnou práce na dvou významných letošních investičních akcích. Je to výstavba cyklostezky do Nechor a rekonstrukce uličky Nová, mezi veřejností známé jako „Onassisova“, v Nechorách. Obě akce budou po celou dobu výstavby spojeny s jistými dočasnými...

Budujeme: Cyklostezka do Nechor

Prušánky – Nechory, cyklistická stezka Cyklistická stezka povede od zadní brány družstva (konec ulice Nechorské) úvozem tzv. hluboké cesty až po první sklepy v Nechorách. Bude se jednat o komunikaci s vyloučením silničních motorových vozidel. Práce budou probíhat v měsících červenec...

Budujeme : Nechory I. etapa

Revitalizace viničních tratí Prušánky V podstatě se jedná o rekonstrukci cest v Nechorách. Vzhledem k velké finanční náročnosti byl projekt rozdělen do několika etap. I. etapa První opravovanou cestou v Nechorách bude tzv. Onassisova ulička.  Stavební práce jsou plánovány na měsíce...