Betlémské světlo v Prušánkách

Mezi vánoční tradice už můžeme zařadit rozsvěcování světla z Betléma v našich domovech. Světlo roznáší každoročně skauti z Prušánek. LETOS budou skauti roznášet betlémské světlo do domácností už v sobotu 23. prosince dopoledne. Betlémské světlo přivážejí skauti přímo z Vídně, kde se účastní ekumenické bohoslužby za přítomnosti zástupců z celé Evropy. O co jde a jak se světlo dostane až do Prušánek?

V roce 1986 přemýšleli v jednom rakouském městě, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Inspirovala je pověst italského města Florencie.Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a osvobodili  Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků. Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání betlémského světla přizváni rakouští skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do Evropy.

Ve Vídni se také v polovině prosince sešly skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě jim bylo Světlo předáno. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na Vánoce bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že nejsou ve světě sami.

Než se betlémské světlo dostane do vašich domovů, přinášejí ho skauti na třetí neděli adventní do kostela. Když u vašeho domu zazvoní skauti, nesou právě toto světlo. Tak ať vám prozáří a zahřeje i letošní vánoční svátky 🙂

-hh-

Mohlo by se vám líbit...