Chasa Prušánky

Chasa Prušánky 4/2019

Zpravodaj 4/2019: Podzim a závěr roku jsou v chase spíše obdobími klidu. Chasníci a chasnice podzim věnují spíše odpočinku po náročné sezoně, trávení posledních zbytků řízků a salátu, kterých bylo přes léto opravdu požehnaně, a na některé čekají také studijní povinnosti....

Léto v chase 3/2019

Byl pozdní večer, jedenáctý srpen, večerní srpen, byl hodů čas… Ale hrdliččin hlas zvoucí ku lásce v dědině nikdo neslyšel, protože se všude ozýval zpěv a smích krojovaných podbarvený hudbou. Ale samotným hodům se, pokud vážený čtenář...

Z činnosti Chasy Prušánky

Zpravodaj 2/2019: Období jara je pro chasu obdobím klidu, kdy krojové plesy skončily a do letních hodů je ještě daleko. A snad z důvodu vyplnění tohoto „hluchého“ období začala prušánecká chasa před několika lety pořádat velikonoční krojovou zábavu....

Chceš chodit v kroji?

Zpravodaj 1/2019: Zajímáš se o lidové tradice? Chceš se stát jejich součástí? Baví tě zpívat a tancovat? Nebo se to chceš naučit? Chceš poznat super lidi z širokého okolí? Chceš mít zážitky na celý život? Pokud sis alespoň...

Krojovaný ples

Zpravodaj 1/2019:Leden je už tradičně měsícem plesů. A ani chasa nechce přijít v plesovém veselí zkrátka, proto i letos, konkrétně 19. ledna, hostil kulturní dům tradiční krojovaný ples, tentokrát s pořadovým číslem XIX. Ples byl, jako obvykle, zahájen předtančením...

Krojované hody 2018

Zpravodaj 3/2018: Každoroční vrcholnou akcí naší krojované chasy jsou tradiční krojované hody pod zeleným. Ty letos proběhly v termínu od 12. do 14. srpna. Jakkoli se může zdát konání hodů samozřejmé, předchází jím náročná příprava. Rád bych proto...

Krojový ples 2018

V sobotu 20. ledna 2018 se v kulturním domě konal tradiční, v pořadí už XVIII. krojový ples. Jak již bývá zvykem, za doprovodu DH Mistříňanka proběhlo předtančení Moravské besedy, která se v programu pravidelně střídá s Besedou českou. Domácí...

Moravský ples Praha 2017

Zpravodaj 1/2017: Stejně jako loni, i letos se naše chasa vypravila reprezentovat Prušánky na tradiční Moravský ples do Prahy. Atmosféra letošního, v pořadí už 61. plesu, byla opravdu domácká, za což se mimo jiné zasloužila i DH Podlužanka, která celý...

Krojový ples 2017

Zpravodaj 1/2017: V pořadí už 17. krojový ples se konal 21. ledna v prušáneckém Kulturním domě. Zahájení plesu proběhlo slavnostním předtančením České besedy v podání naší chasy a chas z Mikulčic, Rakvic a Moravské Nové Vsi. Kroje z Podluží, Kyjovska, Hanáckého Slovácka nebo...