Farnost

Skauti Cor Dare: Velká noc

Zpravodaj 1/2019: A jsou tu zas. Přišly vloni, letos a příští rok tomu nebude jinak. Pro žáky základních a středních škol období pár dnů volna, pro členy oddílu každoroční milé povinnosti. Řeč není o ničem menším než...

Kolik za člověka?

Zpravodaj 1/2019: „Všechno je to o penězích“, řeknou vám dnes mnozí lidé (kteří to neumí vyjádřit česky a používají amerikanismy), ať začnete rozhovor na jakékoliv téma. Dnes vládnou světu peníze! A máte-li jich dost, máte všechno. Stali jsme...

Největší potřebou dnešní doby je Boží pokoj

Zpravodaj 4/2018: Kam ten náš svět spěje? Když sledujeme zprávy, je to samá katastrofa. Války, konflikty, teroristické útoky, živelné pohromy…Neslušnost, bezohlednost, nezájem… To všechno jsou věci, které vyvolávají strach a nepokoj. Ale člověk přece ve svém...

Střípky z historie farnosti: fara

Zpravodaj 4/2018: Tentokrát něco málo z historie fary. Původní fara byla postavena kolem roku 1770 vedle kostela. Byla to po kostele nejstarší budova v Prušánkách. Pouhých osm kroků od kostela stály stáje kryté slámou, což bylo nebezpečné...

Kněží vynálezci

Zpravodaj 3/2018: Máte dojem, že kněží nic neudělali pro vědu a pro pokrok?   Jeden univerzitní profesor se zálibou mluvil o církvi a kněžích jako o tmářích, kteří brzdí pokrok, těmito slovy končíval svoje přednášky. Jeden bystrý posluchač měl...

Pouť do Žarošic

Zpravodaj 3/2018: Už třetím rokem se nás pár nadšenců vydalo na pěší pouť do Žarošic. Sešli jsme se u kostela a otec Hába nám dal požehnání na cestu. Je zvykem, že námahu, kterou člověk při putování vynaloží, obětuje na nějaký úmysl. Letos...

Střípky z historie farnosti: Varhany a varhaníci

Zpravodaj 2/2018: Neodmyslitelnou součástí liturgických obřadů je hudba. Již dlouhá staletí zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík varhany, kterým se také říká „královský nástroj“. Patří mezi největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj....

Zprávičky z farnosti: Začít sami u sebe

Zpravodaj 2/2018: Víte, že… -5. červen je „Světový den životního prostředí“? -Jedna vykouřená cigareta znehodnotí až 80 m3 vzduchu? -Potravní řetězec člověka nezačíná v samoobsluze, ale v přírodě. Čím je potravinový řetězec delší, tím jsou ztráty větší a pro...

Zprávičky z farnosti 1/2018

Součástí naší krajiny bývají různé kříže podél cest a silnic, které nám tu zanechali naši předkové. Většinou už to ani nevnímáme. V naší farnosti se mohly děti v postní době zúčastnit hry, která spočívala v putování po křížích v Prušánkách nebo...

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Počasí nám oproti minulému roku přálo, bylo jak na jaře. Celkem chodilo po dědině dvacet jedna skupin a vybralo se 68.163,- Kč. Co je trochu problém – a potýkáme se...