Farnost

Oprava kostela

Zpravodaj 3/2019: Po několika letech příprav a konzultací s různými odborníky (měření vlhkosti, zprovoznění ventilátoru, sonda u vnější zdi kostela, předprojektové zaměření) jsme v letošním roce zahájili práce na rozsáhlé opravě kostela. Projektovou dokumentaci zhotovil v loňském roce Omnia projekt...

Zlatá sobota: pouť do Žarošic 2019

Zpravodaj 3/2019: Stejně jako naši předci, naše stařenky, stařečci a rodiče, tak i my každoročně putujeme třicetikilometrovou trasu na Zlatou sobotu do Žarošic. Dříve poutníci chodili po silnici, protože nebyl tak velký provoz a cesta nebyla tolik nebezpečná.  Před několika...

Povzbuzení pro maminky

Zpravodaj 2/2019: Druhou neděli v květnu se slaví Svátek matek. V současné době, kdy evropské národy vymírají, je jistě důležité vyzdvihovat a oceňovat velikost a krásu mateřství. Je to náročný, ale nádherný úkol: předávat život dalším generacím a vychovávat...

Skauti Cor Dare: Velká noc

Zpravodaj 1/2019: A jsou tu zas. Přišly vloni, letos a příští rok tomu nebude jinak. Pro žáky základních a středních škol období pár dnů volna, pro členy oddílu každoroční milé povinnosti. Řeč není o ničem menším než...

Kolik za člověka?

Zpravodaj 1/2019: „Všechno je to o penězích“, řeknou vám dnes mnozí lidé (kteří to neumí vyjádřit česky a používají amerikanismy), ať začnete rozhovor na jakékoliv téma. Dnes vládnou světu peníze! A máte-li jich dost, máte všechno. Stali jsme...

Největší potřebou dnešní doby je Boží pokoj

Zpravodaj 4/2018: Kam ten náš svět spěje? Když sledujeme zprávy, je to samá katastrofa. Války, konflikty, teroristické útoky, živelné pohromy…Neslušnost, bezohlednost, nezájem… To všechno jsou věci, které vyvolávají strach a nepokoj. Ale člověk přece ve svém...

Střípky z historie farnosti: fara

Zpravodaj 4/2018: Tentokrát něco málo z historie fary. Původní fara byla postavena kolem roku 1770 vedle kostela. Byla to po kostele nejstarší budova v Prušánkách. Pouhých osm kroků od kostela stály stáje kryté slámou, což bylo nebezpečné...

Kněží vynálezci

Zpravodaj 3/2018: Máte dojem, že kněží nic neudělali pro vědu a pro pokrok?   Jeden univerzitní profesor se zálibou mluvil o církvi a kněžích jako o tmářích, kteří brzdí pokrok, těmito slovy končíval svoje přednášky. Jeden bystrý posluchač měl...

Pouť do Žarošic

Zpravodaj 3/2018: Už třetím rokem se nás pár nadšenců vydalo na pěší pouť do Žarošic. Sešli jsme se u kostela a otec Hába nám dal požehnání na cestu. Je zvykem, že námahu, kterou člověk při putování vynaloží, obětuje na nějaký úmysl. Letos...

Střípky z historie farnosti: Varhany a varhaníci

Zpravodaj 2/2018: Neodmyslitelnou součástí liturgických obřadů je hudba. Již dlouhá staletí zdobí největší katedrály světa stejně jako malý venkovský kostelík varhany, kterým se také říká „královský nástroj“. Patří mezi největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj....