Hasiči

SDH Prušánky

Hasiči 1/2020

Zpravodaj 1/2020: Dne 26. 12. 2019 pořádali hasiči Prušánky tradiční štěpánský turnaj ve stolním tenise. V tomto roce proběhl už 29. ročník, kterého se zúčastnilo dvacet šest soutěžících z Prušánek, Hodonína, Nového Poddvorova, Lužic, Prahy, Týnce, dokonce dva zahraniční...

Poděkování

Vážení hasiči JSDH Prušánky, chtěl bych svým jménem alespoň tímto emailem vyjádřit velké poděkování za zásah výjezdu JSDH Prušánky, kteří se ZZS a HZS stanice Hodonín společnými silami a prostředky dne 21. 4. 2019 v prostoru rozhledny u Nového Poddvorova...

Z činnosti SDH 2019

Zpravodaj 4/2019:  Letošní rok u výjezdové jednotky místních hasičů byl opět velmi pestrý. Celkem jsme vyjížděli ke dvaceti událostem, kde je celoročně největším podílem zastoupena technická pomoc od odstraňování stromů až po likvidaci nebezpečného hmyzu. V letním období...

Z činnosti SDH a výjezdové jednotky

Zpravodaj 3/2018: Výjezdová jednotka v letošním roce moc zásahů neměla. Zasahovali jsme celkem u šesti událostí, z toho byl čtyřikrát požár a dvakrát technická pomoc. V březnu jsme absolvovali výcvik v plynovém polygonu v Tišnově a totéž nás bude čekat ještě koncem...

SDH Prušánky 1/2018

Letošní rok začal u našeho SDH klasicky, a to výroční schůzí, které se účastnili kromě členů SDH také starosta obce pan Lubomír Zahradník a místostarosta Jan Nosek. V loňském roce jsme oslavili stodvacáté výročí založení našeho sboru, účastnili se...

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Zpravodaj 4/2017: Letošní rok u výjezdové jednotky místních hasičů byl opět velmi pestrý. Celkem jsme vyjížděli k dvaceti devíti událostem, kde je celoročně největším podílem zastoupena technická pomoc od čerpání vody až po odstraňování následků nedávné větrné smršti....

Z činnosti SDH

Zpravodaj 2/2017: V sobotu 29. dubna 2017 oslavili prušánečtí hasiči 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Sbor dobrovolných hasičů byl v Prušánkách podle Zakládací listiny založen 4. dubna 1897. Zakladatelé byli rolník Antonín Hřebačka, učitel obecné školy Alois Šmolc...

Z činnosti SDH 1/2017

Zpravodaj 1/2017: Tak jak tomu bývá na začátku každého roku, tak i ten letošní jsme v hasičské zbrojnici oficiálně zahájili výroční schůzí. Letos mezi nás přišli i starosta pan Lubomír Zahradník a místostarosta pan Jan Nosek. Na programu schůze byly...