homepage

Výzva k omezení spotřeby pitné vody

Vážení spoluobčané, ve stínu všeobecného vzepětí proti Coronaviru poněkud zapomínáme na mnoho problémů, které nás ohrožují ještě mnohem více. Jedním z nich je katastrofální sucho a nelepšící se úbytek vody. A především pitné vody. Zatím nám z kohoutků teče. Zatím....

Koronavirus: Důležitá telefonní čísla

Pro všechny je zřízena bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační linka a rozcestník pro občany. Na této lince jsou poskytovány základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, které způsobuje. Na lince jsou proškolení...

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

Veškerá omezení volného pohybu se prodlužují do 1. dubna 2020! 16. 3. 2020: Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou...

Zrušení bohoslužeb

Farnost Prušánky oznamuje, že s ohledem na vydavá mimořádná opatření NEBUDOU žádné MŠE SVATÉ v kostele sv. Izidora. Změny platí do odvolání, další postupy budou oznámeny prostřednictvím informačních kanálů obce a farnosti. *** *** Bohoslužby lze sledovat přes rozhlasovou stanici Radio...

Výskyt koronaviru: informace, přehledy

INFORMACE AKTUALIZUJEME! Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR s aktuálními informacemi: https://koronavirus.mzcr.cz/ Veškerá opatření, která vláda schválila kvůli šíření koronaviru, se prodlouží do 1. dubna 2020 * Novinky.cz – vše o pandemii koronavirem: https://special.novinky.cz/covid-19/ * Hygienická doporučení:   *...

Selfnet: Jak manuálně naladit infokanál

Protože byla provedena předjednaná reinstalace systému, nabízíme jednoduchý manuál, jak naladit infokanál:  Automatické ladění v DVB-T nabídce Na vašem televizoru nebo DVB-T set-top-boxu zvolte v Menu funkci automatického ladění a potvrďte. Všechny DVB-T stanice včetně lokálního infokanálu...

Slovo místostarosty

Zpravodaj 4/2019: Vážení spoluobčané, blíží se nám opět konec roku a v tomto článku bych vám, občanům, chtěl nejdříve poděkovat za přístup k třídění odpadů. Jsme rádi za to, že hlavně u bioodpadu se osvědčily domácí kompostéry a přistavené kontejnery na konci...

Stočné pro rok 2020

Zpravodaj 4/2019: Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2020  ve výši 810,- Kč. Pokud kalkulaci a výše zmiňovanou cenu za stočné Zastupitelstvo obce Prušánky na svém zasedání 12. 12. 2019 schválí, bude tato cena platná od 1. ledna...