Stalo se 2015

Rozsvícení vánočního stromku

V neděli 29. listopadu nám sice malinko nepřálo počasí, ale k našemu překvapení se v pět hodin odpoledne u obecního úřadu sešla spousta rodičů se svými dětmi. Všichni pak byli nápomocni při rozsvěcování vánočního stromečku. Sice jim to tradičně vyšlo...

K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2015

Zpravodaj 4/2015: Letos poprvé pozvali členové Spolku Nechorští vinaři všechny přátele dobrého vína do Nechor na podzimní ochutnávku mladých vín. Sbírané hrozny dávaly tušit, že letošní ročník bude obzvláště vydařený. Novinové titulky ho označují dokonce za ročník...

4. ročník Gulášfestu

Zpravodaj 4/2015: Letošní ročník nám přálo hezké počasí a vše se snad i vyvedlo. Pro ty, kteří se nezúčastnili, dodávám několik informací. Letos se přihlásilo devatenáct družstev, ale nakonec soutěžilo jen osmnáct týmů, neboť pro nemoc...

Beseda se seniory

Zpravodaj 4/2015: Den seniorů jsme tradičně oslavili malým posezením s našimi občany staršími sedmdesáti let, tentokrát to bylo v pátek 2. října v KD. Po přivítání starostou obce a rozdání kytiček všem přítomným dámám následovalo malé pohoštění, poté vystoupily děti...

Tradiční vinobraní pod Nechory

Zpravodaj 3/2015: Jako každý rok začala příprava na Vinobraní minimálně měsíc dopředu, chasa musela nacvičit tradiční pásmo, Nechoránek si připravoval moc pěkné vystoupení s tématem vinobraní a mužský a ženský sbor piloval na svých zkouškách zpěvy. Všechno bylo nachystané,...

Rozloučení s prázdninami 2015

Zpravodaj 3/2015: Letos jsme poprvé neslavili Den dětí. Jak jsme už vysvětlili v minulém čísle Zpravodaje, zdálo se nám totiž, že pořádat dvě akce pro děti v rozmezí dvou týdnů (Dětský den a Svatojánskou noc) je celkem nesmyslné,...

Hody 2015

Zpravodaj 3/2015 :  Byla slunná neděle 9. srpna a kroky všech krojovaných vedly pod zelené do Prušánek, kde jsme ve spolupráci s obcí Prušánky připravili tradiční hody. Hody byly zahájeny krojovaným průvodem vedeným stárky Pavlem Křivou, Honzou Zálešákem...