Chasa Prušánky 4/2019

Zpravodaj 4/2019: Podzim a závěr roku jsou v chase spíše obdobími klidu. Chasníci a chasnice podzim věnují spíše odpočinku po náročné sezoně, trávení posledních zbytků řízků a salátu, kterých bylo přes léto opravdu požehnaně, a na některé čekají také studijní povinnosti. V září však ještě, jistě vyváženě, kombinované s posledními záchvěvy letní sezony. Zejména se jedná o poslední hody, na které vyrážíme ve větších počtech, v Dolních Bojanovicích a slavnost vinobraní v Nechorách, na které jsme opět vystoupili se stejnojmenným pásmem. To jsme opět nacvičili pod vedením paní Bibiány Stávkové, které patří dík za její trpělivost.

Ale jak málo se toho v chase dělo, o to více se toho bude dít. O Vánocích, konkrétně na sv. Štěpána, si zvolíme nové stárky, a ještě před tím se začneme připravovat na následující leden, kdy vás konkrétně 18. ledna velice rádi přivítáme na tradičním krojovém plese, tentokrát s kulatým pořadovým číslem dvacet. Velkým lákadlem jubilejního plesu jistě budou Kumpánovi muzikanti, kteří nás, samozřejmě mimo mnoho jiného, doprovodí při předtančení Moravské besedy.

Závěr roku je však také obvykle časem bilancování a děkování a tento případ nebude výjimkou. Pro podrobnější hodnocení hodů si vás dovolím odkázat na minulé číslo Zpravodaje, taky bude stačit, když je označím nálepkou podařené. Co bych zde ale rád vyjádřil, je velký dík jménem celé chasy všem, kteří nás v průběhu tohoto roku podpořili, ať už darem do plesové tomboly, věnováním vína na hody i na ostatní akce nebo jen účastí a příspěvkem k dobré zábavě. Doufáme, že nám zachováte přízeň a budeme se na vás těšit i v dalším roce.

Václav Pecúch

Mohlo by se vám líbit...