Činnost Mysliveckého spolku „Hubert“ Prušánky

2016_1_ZP_myslivci_1Zpravodaj 1/2016: Tímto článkem bych vás rád seznámil s aktivitami mysliveckého spolku a poskytl vám tak informace, které vám pomohou vytvořit si o činnosti našeho spolku vlastní, a doufám, že pozitivní obrázek. S nástupem jarních měsíců jsme se věnovali opravám mysliveckých zařízení a jejich dezinfekci po zimním období. Tak jako každý rok naši členové zorganizovali brigádu za účelem sběru odpadu v přírodě okolo Prušánek v duchu mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“. V rámci celoročních brigád se provedla úprava okolí areálu myslivny a také její rekonstrukce, při které došlo k výměně oken, elektroinstalaci a celkové úpravě interiéru myslivny.

Na základě nového občanského zákoníku jsme transformovali naše myslivecké sdružení na nově vzniklý Myslivecký spolek Hubert Prušánky,z.s., a tomu byly také přizpůsobeny stanovy sdružení.

Součástí činnosti spolku jsou i každoroční akce pořádané pro širší veřejnost se zaměřením na mládež. V této souvislosti zveme nejen mládež, ale všechny přátele myslivosti na ukázky sokolníků, kteří v honitbě předvedou lov zvěře pomocí dravců. Tato akce se uskuteční začátkem měsíce prosince 2016.

Také jsme se zúčastnili společenské akce v Prušánkách, jako byl „Gulášfest 2015“, kde naši členové obsadili krásné 3. místo.

2016_1_ZP_myslivci_2Hlavní činností spolku je však ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti, což znamená, že se také věnujeme péči o zvěř, budujeme hnízdící budky pro kachny divoké, které budou sloužit k zlepšení životního prostředí této zvěře. Tyto budky budou umístěny na poldr I. a poldr II. Na prvním místě je ale pochopitelně ochrana zvěře před predátory a pytláky.

Na podzim hodláme vysadit plodonosné dřeviny a obnovit políčka pro zvěř, což v dlouhodobém horizontu přispěje ke zvýšení úživnosti honitby. Pro osvěžení krve budeme vypouštět zdravou bažantí zvěř, čímž dojde k posílení imunity vůči chorobám a zvýšení reprodukce.

Spolupráci s Obcí Prušánky hodnotíme z našeho pohledu jako velmi dobrou a oboustranně prospěšnou. Finanční příspěvky na činnost, o které jsme požádali zastupitelstvo, hodláme využít výhradně k nákupu drobné zvěře pro osvěžení krve a krmiva na zimní období.
Ing. Lubor Míček
myslivecký hospodář

foto 22, 23

Mohlo by se vám líbit...