Cloud je budoucnost vzdělávání

Zpravodaj z Prušánek 1/2015:

Cloud – to je název aktuálního projektu z ESF, který probíhá od září 2014 do července 2015. Naše škola přistoupila ke spolupráci jako partner ZŠ Bučovice. V rámci tohoto projektu spolupracuje zhruba čtyřicítka škol a projekt je zaměřen na rozvoj dovedností pedagogů ve výchovně vzdělávacím procesu, využití nových technologií i nových postupů ve výuce. Na počátku byl souhlas zřizovatele se zapojením do projektu, následovala setkání ředitelů škol, na kterých proběhlo seznámení s průběhem projektu a také společné setkání vedení škol s projektovými manažery a ekonomickými zaměstnanci škol. Ve výsledku by měli být naši učitelé schopni používat tablet k přípravě na výuku, při výuce i pro svoji třídnickou práci. Kromě vybavení všech vyučujících tabletem je projekt zaměřen na rozvoj osobní i profesní. Moderním trendem je využívání cloudového prostředí – vzdálených úložišť vzdělávacích programů a materiálů, která nezatěžují kapacitu tabletu, ale pouze po dobu využití se k nim prostřednictvím tabletu uživatel připojí – „sdílí je“. Cloud je též místem k ukládání nejrůznějších materiálů, prací, referátů, zadání úloh k řešení apod. Některé materiály lze sdílet zdarma, některé jsou zpoplatněny, ale spíš formou „jakéhosi nájmu“. Uživatel si zaplatí určitou dobu sdílení a po tuto dobu zdroje informací využívá.

Pro nákup tabletů bylo potřeba vypsat výběrové řízení, výzva byla vyvěšena na stránkách MŠMT ČR a výsledek řízení byl oznámen stejným způsobem. Oba kroky byly též zveřejněny na webových stránkách školy. V současné době mají za sebou naši učitelé úvodní vzdělávání s obecnějším zaměřením na mentoring a čeká nás už technicky zaměřené vzdělávání na práci s materiály v cloudovém prostředí (oborové metodiky). Následně pak budeme uvažovat o pořízení tabletů pro „mobilní výuku“ – pro jednu třídu. Tablety by pak využívali vždy žáci některé třídy na doplnění výuky či zpestření. Budoucnost ukáže, jak se tato záležitost promítne do motivace či chuti žáků vzdělávat se.

                                                                                                                    Alena Kristová

Mohlo by se vám líbit...