Cor Dare

2016_cor_dare_hvezdna_branaZpravodaj 4/2015: I když se blíží konec roku, skautský život našeho oddílu se v podstatě teprve rozjíždí, protože prosinec je měsícem, kdy probíhá spousta akcí, na které se celý rok všichni těší a naplno ožívají celoroční hry jednotlivých družinek.

Jako první je v prosinci výlet do Vídně pro Betlémské světlo, který letos připadá na sobotu 12. 12. 2015. Vždy je to výlet za odměnu – buď pro děti za jejich vzorné chování, aktivitu a zásluhy, nebo pro vedoucí za odvedenou práci. Ve Vídni v kostele, kde probíhá slavnostní předávání Betlémského světla skautům zastupující téměř všechny evropské země, čekáme, kdy nás přijde řada a taky si budeme moci odpálit do lucerničky Betlémské světlo. Po splnění tohoto našeho hlavního cíle se vydáváme na tradiční vídeňské trhy, kam se těší bez rozdílu malí i velcí.

Druhou akcí v pořadí je vánoční besídka našeho oddílu. Na tuto besídku se družinky připravují několik týdnů, protože program besídky se skládá ze scének, které si musí vymyslet a natrénovat každá družinka. Zakončení besídky spočívá v rozdávání dárků. Letos besídka připadá na sobotu 19.12.2015. Hned následující den, tedy v neděli 20.12.2015, přinášíme slavnostním průvodem při mši svaté Betlémské světlo do kostela.

A poslední prosincovou akcí je již tradiční roznášení Betlémského světla na Štědrý den. Celá akce je zahájena společnou snídaní v klubovně, po které se skupinky rozejdou do celé vesnice, obchází dům od domu a nabízí lidem Betlémské světlo.

A co se týká celoročních her, tak letos je pro náš oddíl velkou posilou mladá krev v podobě nových a nadšených vedoucích, bez nichž by tak skvělé celoroční hry nejspíš nemohly vzniknout. Velká pochvala tedy patří všem vedoucím, kterým dalo spoustu práce a úsilí vymyslet a zrealizovat celoroční hry pro ty nejmladší kategorie, vlčata a světlušky.

Celoroční hru pro světlušky vymyslely a zrealizovaly Edita Mrlíková ml., Michala Lacová, Natálie Mrlíková a Klára Omelková. Tématem jejich dobrodružné celoroční hry je vysvobození princezny Lociky z vysoké věže.

Vlčata mají celoroční hru od tvůrců Vojtěcha Sukupa, Radka Račického, Filipa Bůška a Martina Hlaváčka. Vlčata cestují časem a různými světy pomocí Hvězdné brány, která se jim ale pokazila a oni se nemohou navrátit zpět na planetu Zemi. Velký dík patří také Jerrymu (Josef Esterka), který klukům pomohl s výrobou samotné brány.

Nezmiňuji se ale o celoročních hrách jen tak náhodou. Sice se blíží konec roku a s ním i začátek toho nového, ale náš oddíl ve své činnosti pokračuje a stále má otevřenou náruč pro nové holky i kluky, kteří by si chtěli vyzkoušet, jaké to je být skautem a jak vypadá taková skautská schůzka. Pokud vás tedy lákají celoroční hry, které jsou plné napětí, dobrodružství, nebezpečí, ale také zábavy, legrace a kamarádů, tak se na vás v novém roce těšíme!

Libor Sukup

Mohlo by se vám líbit...