Cor Dare

cor dareZpravodaj z Prušánek 2/2015:

Když se konečně po týdnu sejdeme v klubovně, tak si toho máme hodně co vyprávět. Holky a kluci mají schůzky každý zvlášť, ale různé akce během roku podnikáme spolu. Na schůzkách hrajeme různé  hry, soutěžíme, vyrábíme a užijeme si dost legrace. Pravidelně vyrážíme na výpravy po okolí, jezdíme na různé akce a pořádáme táboráky. Na vánoční besídku si každá družinka nacvičí scénku, rozdáme si dárky a těšíme se na společné roznášení betlémského světla. Na Nový rok vyrážíme na tříkrálovou sbírku. Na Velikonoce probíhá u klubovny pletení žil a soutěže pro všechny děti. Se školním rokem se rozloučíme táborákem a přespávačkou v klubovně. Skaut nás prostě baví!

Natálie Mrlíková

Mohlo by se vám líbit...