Čteme z obecní kroniky

Pietní akt u pomníku padlých z I. světové války

Pietní akt u pomníku padlých z I. světové války

Zpravodaj 4/2019: Na starostu obce se obrátil učitel Vladimír Holík se žádostí, zda by mohl se svými studenty  provést pietní akt u pomníku padlých v 1. světové válce. Jeho žádosti bylo samozřejmě vyhověno. Jako vhodný termín se ukázal...

Čteme z prušánecké kroniky 4/2018

Čteme z prušánecké kroniky 4/2018

Zpravodaj 4/2018: Dne 22. prosince 2018 byl s náležitou úctou oslavován příjezd našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka do osvobozené vlasti. Vánoční svátky roku 1917 byly velmi hlučně oslavovány. Muzika hrála, chasa, vojíni na dovolené a bývalí zajatci se...

Čteme z prušánecké kroniky: 1918

Čteme z prušánecké kroniky: 1918

Zpravodaj 3/2018: Protože jsme o oslavách konce 1. světové války psali už ve Zpravodaji č.3/2016, dnes si tyto události ve zkratce připomeneme. Do Prušánek přišla zvěst o prohlášení Československé republiky dne 29. října 1918. Přivezl ji správce státního...

Čteme z prušánecké kroniky: Pomalu se blíží konec války…

Čteme z prušánecké kroniky: Pomalu se blíží konec války…

Zpravodaj 2/2018: Mezi těmi, kteří sice válku přežili, ale přesto na následky válečných útrap zemřeli, byl František Maděřič. Narukoval ihned na začátku války roku 1914 do Kroměříže k 25. pluku domobrany. Do pole jel dne 9. srpna roku 1914 proti Rusku,...

Čteme z prušánecké kroniky 1/2018

Další obětí války 1914 – 1918 byl občan Prokop Seják Ve světové válce vzrostlo udavačství do nebývalých rozměrů. Obětí tohoto špinavého řemesla se stal občan žijící v Hodoníně – Prokop Seják a jeho žena Františka. Bylo to...

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 4/2017: Vždycky mě potěší, když lidé reagují na texty, které pro vás už několik let přepisuji z prušánecké kroniky do každého čísla Zpravodaje. Někteří zavolají, někteří přijdou osobně rozebrat dané téma, to mě hodně baví, protože se...

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 3/2017: Další obětí války 1914 – 1918 byl prušánecký občan František Flamík… Kdo by nevzpomněl na ten hrůzyplný den 1. srpna roku 1914, když bylo vybubnováno, že všichni mladí mužové do 38 let, kteří patří k branné moci...

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 2/2017: V minulém čísle jsme začali vzpomínat na statečné mladé muže z Prušánek, kteří museli bojovat v I. světové válce za císaře pána a za něho také položili své mladé životy. Patřil mezi ně i mládenec Jan Hlaváč. Narukoval...

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 1/2017: Když nastala první světová válka, tu se všeobecně mluvilo, že válka nebude dlouho trvat, a že Rusové nejsou žádné vojsko schopné válčení a že my – první výzva – jsme jádro rakouské armády. Avšak brzy se přesvědčili...

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 6/2016: Tentokrát trochu jinak, když je ten čas vánoční… Vánoce milujeme snad úplně všichni, děti určitě pro hromadu dárků, my dospělí máme rádi vánoční atmosféru, vůni jehličí po ránu a hlavně ten klid po předvánočním shonu....

Čteme z prušánecké kroniky (říjen—listopad 1918)

Čteme z prušánecké kroniky (říjen—listopad 1918)

Zpravodaj 3/2016: Dne 28. října 1918 je vyhlášena československá samostatnost. Tímto historickým a památným dnem byla přervána pouta, která nás vázala k rakouské říši a Habsburské dynastii. Svoboden je český lev! Jako blesk rozletí se tato radostná zpráva...

Čteme z kroniky: Pokračování z roku 1918

Čteme z kroniky: Pokračování z roku 1918

Zpravodaj 1/2016: Neustálé pronásledování dezertérů dohnalo mnohé ku krádeži, což se obyčejně dělo na Kuffnerových anebo na panských polích. Z polí poblíže dědiny se nosily snopy zrovna domů. Na vzdálenějších pozemcích se v noci omlacely snopy na plachty a domů se...

Obecní studny v Prušánkách

Obecní studny v Prušánkách

Zpravodaj z Prušánek 3/2015: V toulkách historií naší obce si dnes připomeneme obecní studny. Z dochovaných fotografií a písemností o starých studnách byly v naší obci studny Anča, Blkta, Cebelka, Dolnica, Jordánka, Libuša, Kúťanka, Obecnica, Ořeška, Vísnerka a další...

Čteme z prušánecké kroniky 3/2015

Zpravodaj 3/2015: Následkem velké neúrody v roce 1917 nastal mezi obyvatelstvem nedostatek potravin a hlad. Nejhůře bylo tam, kde byly četnější rodiny. Následkem toho nastal nový druh zlodějství, a to jak rolníci zasadili brambory na pole, tu někteří...

Čteme z prušánecké kroniky – rok 1918

Čteme z prušánecké kroniky – rok 1918

Zpravodaj 4/2015: Desertérů stále přibývalo. Raději se nechali honit četníky a vojskem, než by šli zpět na frontu, kdež hrozil hlad, smrt nebo zmrzačení. O jiných vojenských slastech ani nemluvě. Avšak položení chlapců desertérů nebylo nijak záviděníhodné....

Odešel prušánecký fotograf, vinař a dobrý člověk – pan Oldřich Hřebačka

Odešel prušánecký fotograf, vinař a dobrý člověk – pan Oldřich Hřebačka

Zpravodaj 3/2015: Ten, kdo ho znal, si ho vždycky bude pamatovat jako drobného štíhlého muže, který byl vždy plný energie a který ani chvilku nepostál na jednom místě. V peněžence měl vždycky nějaké zajímavé fotografie, které ukazoval se...

Vzpomínka na protifašistický odboj v Prušánkách k 70. výročí osvobození

Vzpomínka na protifašistický odboj v Prušánkách k 70. výročí osvobození

Zpravodaj 2/2015: U příležitosti 70. výročí ukončení hrůzné II. světové války a osvobození naší vlasti od fašistické nadvlády a teroru je nutné si připomenout, že o poražení fašismu se svou odbojovou činností zasloužili také občané naší obce, kterým patří...

Čteme z prušánecké kroniky (1917-1918)

Čteme z prušánecké kroniky (1917-1918)

Zpravodaj 2/2015: Jedna nejhroznější doba ve světové válce byla v roku 1917 po žních až do žní v roku 1918. Vojáci umírají na frontě od těžkých zranění a mnozí i od hladu. Mnoho zoufalců, chtě ukončit toto strádání, sáhlo ke strašným prostředkům....

Čteme z prušánecké kroniky – rok 1917

Čteme z prušánecké kroniky – rok 1917

Zpravodaj 1/2015: Zase nová rekvizice, tentokrát na peníze. Rakouské úřady vydaly nařízení, že se mají občané zúčastniti na upisování válečných půjček. Bylo slibováno všechno možné. Byly dělány přednášky o výhodách válečných půjček. Byla zaručována bezpečnost, jistota a vysoká procenta...

Čteme z prušánecké kroniky: Válka Rakousko-Pruská

Zpravodaj 4/2014: Rok 1866 byl pro Rakousko, avšak nejvíce pro české země velmi nešťastný. Rakousko bylo napadeno dvěma nepřáteli; na severu Pruskem a na jihu Itílií. Ihned byla vyhlášena mobilisace a zároveň odvody. Z Prušánek narukovalo asi 50 mladých...

Všichni lidé bratry jsou…

Všichni lidé bratry jsou…

Zpravodaj 4/2014: Léto roku 1945. První mírové léto po druhé světové válce, nebylo ještě úplně klidné. Našim krajem táhly oddíly rumunské armády, které ke konci války bojovaly po boku Rudé armády proti Němcům, ze zajetí se vracely...

Čteme z prušánecké kroniky: rok 1917

Čteme z prušánecké kroniky: rok 1917

Zpravodaj 3/2014: Zase nové rekvizice a nové odvody. Mnozí už sami nevěděli, pokolikáté jdou k odvodu. Celý svět se „bavil“ jen válkou, na ostatní se zapomínalo. Děti chodily do školy jak chtěly, učitelů nebylo, jen starý nadučitel Alois...

Z prušánecké kroniky: rok 1916

Z prušánecké kroniky: rok 1916

Zpravodaj 2/2014: Dne 7. Ledna 1916, když slavili ruští zajatci svoje vánoční svátky, při kterých zpívali svoje písně, tu Jan Hromek (Kurotva), slyše Rusů zpívat, vzal flintu, vyšel na ulici, vystřelil do vzduchu, přitom vykřiknul „sláva Rusům“....

Čteme z prušánecké kroniky: rok 1915

Čteme z prušánecké kroniky: rok 1915

Zpravodaj 1/2014 (foto původní ilustrace z kroniky): Drahota stoupala, zároveň byl pocítěn teror ze strany rakouské vlády, vše muselo být odstraněno, co připomínalo slovanský původ. Sklady obchodníků byly prohlíženy. U obchodníka Martina Hromka č. 73 sebral strážmistr...

Čteme z prušánecké kroniky: světová válka

Čteme z prušánecké kroniky: světová válka

Zpravodaj 4/2013: Rok 1914 se vyznamenává strašnou událostí, která pohnula celou Evropou, ba i celým světem, neboť stihlo lidstvo takové neštěstí, jaké jen stihnout může. Stalo se to, na co se už evropské velmoci dávno chystaly....

Čteme z prušánecké kroniky

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 3/2013: V minulém čísle jsem ve stručném vzpomínání kronikáře pana Ivičiče popsala události v Prušánkách od roku 1860 do roku 1908. V jeho vzpomínkách je zmíněn i požár z roku 1868. Musela to být velká událost, protože, jak jsem...

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 2/2013: Tentokrát ve stručnosti o tom, co všechno se v Prušánkách stalo od roku 1860 do 1908, jak na to vzpomínal kronikář pan Ivičič, když začel psát první prušáneckou kroniku v roce 1924. V letech 1860 – 1870 byly...

Čteme z prušánecké kroniky: O Kuffnerovém dvoře

Zpravodaj 1/2013: František Hauška požádal žida Siebenscheina, aby mu zprostředkoval koupi nějakého statku, což tento slíbil, že v Prušánkách bude něco ke koupení. Zanedlouho koupil onen žid od Jana Leneomára hospodu č. 109, ku které patřil celý lán...

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 3/2012: Díl 3: Obilní fondy První zákonná zmínka o těchto fondech je ze dne 26. července roku 1748. Účelem fondu bylo zajistiti semeno ku sedbě potřebné a vypomáhati poddanému v případě nouze zápujčkami obilí. Avšak ukládání obilí zůstalo...

Čteme z prušánecké kroniky

Zpravodaj 2/2012: Díl 2: Jak se kdysi hospodařilo a něco z kulturního života … Co se týče hospodářství, tu byl učiněn veliký pokrok, lidé se snaží vyniknout jeden nad druhého. Budují se nové stroje, zařizují se...

Čteme z prušánecké kroniky (1924)

Čteme z prušánecké kroniky (1924)

Zpravodaj 1/2012: Díl 1.: Co se stalo v Prušánkách v roce… 1924. Když v roce 1924 začíná Petr Ivičič psát prušáneckou kroniku, „obec čítá 429 čísel a 2200 obyvatel, patří k hejtmanství hodonskému. V obci je kostel s farou a hřbitov, naproti...