Čtvrtletí s Obecní policií v Prušánkách

Zpravodaj 3/2019: Vážení spoluobčané,
za chvíli tomu budou tři měsíce, co začala fungovat OP Prušánky. Ač je léto většinou klidnějším časem dovolených, tak jsme za tu dobu s kolegou řešili či se podíleli na řešení více než osmi desítek událostí souvisejících s naší obcí. V některých případech šlo o činnosti, které dosud vykonávali civilní zaměstnanci obce, ale nikoho z nás by nenapadlo, že by měly tyto činnosti spadat do jejich běžné pracovní náplně. Příklad za všechny? Proč by kupříkladu měla maminka, žena komunikovat za obec s opilci, squattery, a podobnými živly? Zde se nám povedl v relativně krátké době výrazný pokrok. Jistě mnohým z nás známý objekt nedaleko hasičské zbrojnice už dnes není místem bujarého veselí celodenně podroušených spoluobčanů. I ve spojitosti s touto skupinkou lidí jsme za léto pětkrát řešili odchyt psa či s ním spojené porušení Obecně závazné vyhlášky.

Během probíhajících oprav v Nechorách se nám taky rozmohl nešvar využívat s traktory k příjezdu ke sklepu naší nové cyklostezky, stejně jako to, že málokterý řidič znečištěného nákladního vozidla či traktoru před vjezdem na komunikaci provedl očistu svého vozu. I toto přestupkové jednání jsme řešili asi ve čtyřech případech úspěšně a vedlo to k následnému odstranění znečištění vozovky nikoliv na náklady naší obce.

Ve třech případech jste si vyžádali naši přítomnost z důvodu rušení nočního klidu. Toto přestupkové jednání je obzvlášť typické pro letní měsíce, kdy se posedí s přáteli do pozdějších hodin, často za doprovodu hlasitější hudby, a to jak v obci, tak v Nechorách. Ty jsou také součástí obce a od léta zde mimo omezení vjezdu platí také parkovací zóna. Celkově se tak za léto řešily v Nechorách přestupky v dopravě asi ve dvou desítkách jednání.

Ve třech případech jsme byli přizvání k jednání zástupci OSPOD a hygieny. Podařilo se odstranit z veřejného prostranství trojici autovraků a dvě hlášené události byly krátce po sobě v oblasti podomního prodeje. V průběhu našich hodů jsme doufám byli nápomocni zdárnému bezproblémovému průvodu a následně dohlíželi na bezpečnost i v nočních hodinách probíhající zábavy. Pokud jde o přestupkové jednání, tak v dopravě jste si v neděli odpoledne a večer mohli všimnou několik hodin zaparkovaného osobního automobilu na chodníku přímo před vchodem na OÚ. Od počátku našeho fungování v obci jsme byli neustále dotazování na měření rychlosti v obci a žádáni o řešení tohoto problému. Proto bylo krátce po hodech zahájeno měření a do dnešního dne přichyceno již více než dvacet hříšníků.

K začínajícímu podzimu se pak mírně pozměnila i skladba přestupků a ve dvojici případů jsme vyrazili k neohlášenému pálení, navíc čerstvé zelené hmoty, která svým dýmem obtěžovala okolí. Téměř desítka případů spadá do kategorie znečištění veřejného prostranství, případně černá skládka. A i když se ne vždy povedlo hříšníka zjistit, alespoň nebudou tyto déle hyzdit naši krásnou obec. Teď v krátké době po sobě probíhají organizačně náročné přepravy nadměrného nákladu, Vinobraní a Burčákový pochod v Nechorách. I na těchto akcích se podílíme my.

                                                                                                           Vaše Obecní policie

Mohlo by se vám líbit...