Dotace z rozpočtu obce

Poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce (dotace)

Dne 17.12.2014 byly Zastupitelstvem obce Prušánky schváleny Zásady poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce. Tyto prostředky by měly sloužit jako podpora činností a aktivit, které v obci vykonává spolek, společnost či zájmová skupina.

K žádosti o dotaci využijte formulář (ke stažení níže), při jeho vyplňování se řiďte zásadami poskytování finančních prostředků z rozpočtu obce (ke stažení níže).

Vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh doručte na podejte do 31.3. kalendářního roku.

Dokumenty k dotacím

Pro vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu obce Prušánky použijte tabulku, která je níže ke stažení.

Vyplněnou tabulku včetně příloh je nutné doručit na obec Prušánky do 31.12.2018.  Posledním úředním dnem v roce 2017, kdy bude úřad otevřen pro veřejnost, je středa 19.12.2018.

Přílohy tvoří kopie dokladů (faktur, pokladních dokladů), které prokazují, na co byla dotace vynaložena. (doklady za nákup zboží a služeb).

Pokud potřebujete s vyplněním pomoci, dohodněte si schůzku předem s paní účetní – Jindra Hamrová, tel. 518 374 125.