DOTAZNÍK: Program rozvoje obce Prušánky na období 2019–2025

Vážení spoluobčané, naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 7 let.

V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Vedle vyjádření k situaci v obci bychom chtěli rovněž ověřit některé konkrétní podněty. Dotazník je anonymní!

  • Dotazník můžete vyplnit elektronicky: DOTAZNÍK on-line
  • Dotazník si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo v knihovně a tam pak vyplněný odevzdat do připravené schránky.
  • Dotazník si můžete stáhnout, vytisknout, vyplnit a odevzdat pak na obecním úřadě nebo v knihovně. Program rozvoje obce Prušánky: Dotazník ke stažení
  • Formulář dotazníku si můžete vyzvednout v době konání voleb (5. – 6. října) v kulturním domě a tam také hodit do krabice pro dotazníky.

Předem děkujeme za váš čas a za vyplnění dotazníku.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 10. října 2018.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a formou uspořádané besedy s občany, která bude následovat po vyhodnocení dotazníkového šetření. O termínu konání besedy s občany budete včas informování prostřednictvím obecného rozhlasu a webových stránek.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Zastupitelstvo obce Prušánky

Mohlo by se vám líbit...