Ekolympiáda

ekoolympiadaZpravodaj 4/2015: Ve středu 23. záři jsme se vydali já Honza a dva další Honzové a samozřejmě paní učitelka Kurková do Strážnice na Ekolympiádu.

Olympiáda skládá ze tří částí: test, stezka, prezentace. Test byl vcelku lehký, ale některé otázky byly jako pro chodící encyklopedii. Po skončení testu následovala naučná stezka, na které bylo pět stanovišť: fyzika, chemie, biologie, ekologie a zeměpis. Každé bylo rozmístěno jinde ve strážnickém parku.

Následovala nejtěžší část – prezentace. Nejprve jsme si projekt nějak navrhli a teprve poté jsme ho přepsali na čisto.

Nastala menší přestávka na oběd a my už jsme byli skoro hotovi. Oběd byl dobrý (nevím, co by se dalo zkazit na řízku s bramborami). Vrátili jsme se a práci jsme dodělali a odevzdali. Museli jsme čekat na vyhlášení výsledků ve víceúčelové učebně. Za půl hodiny jsme se dozvěděli pořadí: ze sedmi škol jsme skončili na druhém místě a podle porotců jsme měli nejlepší prezentaci.

Celý den jsme si užili… lepší než se učit 🙂

                                                                                                                         Honza Kobzík

Mohlo by se vám líbit...