Elektronická úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do EP
(188 kB)
 22.03.2019 
25.05.2019

starosta obce Prušánky
Oznámení – cyklostezka Prušánky – Moravská Nová Ves
(350 kB)
 18.03.2019 
02.04.2019
321/2019
Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby
VV – Usmrcování kormorána velkého, návrh Opatření obecné povahy
(2446 kB)
 12.03.2019 
27.03.2019
304/2019
Ministerstvo životního prostředí
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
(193 kB)
 06.03.2019 
31.12.2025
285/2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu obce Prušánky na rok 2019
(2335 kB)
 26.02.2019 
01.04.2019

obec Prušánky
VPS – Řízení o přestupcích  28.01.2019 
31.01.2022
114/2019
Město Hodonín
Rozpočtové opatření č. II/2018
(115 kB)
 20.12.2018 
31.12.2019

Region Podluží
Rozpočtové opatření č. 6/2018
(96 kB)
 20.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Hodonínsko
Hodonínsko – Závěrečný účet za rok 2017
(34 kB)
 06.06.2018 
31.05.2019

Mikroregion Hodonínsko
VPS_2018_SK_PODLUŽAN
(567 kB)
 06.04.2018 
06.04.2021
330/2018
obec Prušánky
VPS – sociálně-právní ochrana dětí
(254 kB)
 14.02.2018 
31.12.2030
MUHO:11310/2017
246/2018
Město Hodonín
VPS_2017_sociální služby
(621 kB)
 30.08.2017 
31.08.2020

ZO usnesení 5/17/2017
Město Hodonín
VPS_2017_SK Podlužan
(1306 kB)
 09.06.2017 
09.06.2020
237/2017
obec Prušánky
VPS_zahrádkáři_2016
(1310 kB)
 11.05.2016 
11.05.2019

330/2016
Obec Prušánky
Veřejnoprávní smlouva s SK Podlužan Prušánky
(1309 kB)
 27.04.2016 
30.04.2019
346/2016
Obec Prušánky