Elektronická úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
Územní rozhodnutí, stavební povolení (8863 kB)  17.07.2019 
01.08.2019
903/2019
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - tělocvična (711 kB)  16.07.2019 
24.07.2019
899/2019
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - kuželna (698 kB)  16.07.2019 
24.07.2019
898/2019
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
Dražební vyhláška (670 kB)  12.06.2019 
27.08.2019
752/2019
Exekutorský úřad Brno-město
Region Podluží - Závěrečný účet za rok 2018 (253 kB)  10.06.2019 
30.06.2020
758/2019
Region Podluží
Mikroregion Hodonínsko - Závěrečný účet za rok 2018 (16800 kB)  06.06.2019 
30.06.2020
757/2019
Mikroregion Hodonínsko
Mikroregion Hodonínsko - rozpočtové opatření 2/2019 (125 kB)  06.06.2019 
31.12.2019
757/2019
Mikroregion Hodonínsko
VPS_2019_SK_PODLUŽAN (2438 kB)  28.05.2019 
28.05.2022
283/2019
obec Prušánky
VV - Opatření obecné povahy (736 kB)  04.04.2019 
31.12.2022
434/2019
Ministerstvo zemědělství
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí (193 kB)  06.03.2019 
31.12.2025
285/2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VPS - Řízení o přestupcích  28.01.2019 
31.01.2022
114/2019
Město Hodonín
Rozpočtové opatření č. II/2018 (115 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

Region Podluží
Rozpočtové opatření č. 6/2018 (96 kB)  20.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Hodonínsko
VPS_2018_SK_PODLUŽAN (567 kB)  06.04.2018 
06.04.2021
330/2018
obec Prušánky
VPS - sociálně-právní ochrana dětí (254 kB)  14.02.2018 
31.12.2030
MUHO:11310/2017
246/2018
Město Hodonín
VPS_2017_sociální služby (621 kB)  30.08.2017 
31.08.2020

ZO usnesení 5/17/2017
Město Hodonín
VPS_2017_SK Podlužan (1306 kB)  09.06.2017 
09.06.2020
237/2017
obec Prušánky