Elektronická úřední deska

  Název dokumentu Vyvěšení
 Sejmutí 
Č.j.
        Ev.č.        
 Zhotovitel dokumentu 
VV – Uplatňování Zásad územního rozvoje JMK
(453 kB)
 16.01.2019 
16.02.2019
054/2019
JMK 2922/2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje
VV – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – úprava provozu ul. Moravská
(496 kB)
 21.12.2018 
30.01.2019
1571/2018
Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby
VV – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy-úpravy provozu Nechory
(496 kB)
 21.12.2018 
30.01.2019
1573/2018
Městský úřad Hodonín, Odbor investic a údržby
Rozpočet svazku obcí Regionu Podluží na rok 2019
(95 kB)
 20.12.2018 
28.02.2019

Region Podluží
Rozpočtové opatření č. II/2018
(115 kB)
 20.12.2018 
31.12.2019

Region Podluží
Schválený rozpočet
(123 kB)
 20.12.2018 
28.02.2019

Mikroregion Hodonínsko
Rozpočtové opatření č. 6/2018
(96 kB)
 20.12.2018 
31.12.2019

Mikroregion Hodonínsko
Kalkulace ceny pro stočné, stočné na rok 2019
(93 kB)
 14.12.2018 
31.01.2019

PRUTES Prušánky
Nabídka pozemků k pronájmu
(230 kB)
 03.10.2018 
06.02.2019
1247/2018
Státní pozemkový úřad
Hodonínsko – Závěrečný účet za rok 2017
(34 kB)
 06.06.2018 
31.05.2019

Mikroregion Hodonínsko
VPS_2018_SK_PODLUŽAN
(567 kB)
 06.04.2018 
06.04.2021
330/2018
obec Prušánky
VPS – sociálně-právní ochrana dětí
(254 kB)
 14.02.2018 
31.12.2030
MUHO:11310/2017
246/2018
Město Hodonín
VPS_2017_sociální služby
(621 kB)
 30.08.2017 
31.08.2020

ZO usnesení 5/17/2017
Město Hodonín
VPS_2017_SK Podlužan
(1306 kB)
 09.06.2017 
09.06.2020
237/2017
obec Prušánky
VPS_zahrádkáři_2016
(1310 kB)
 11.05.2016 
11.05.2019

330/2016
Obec Prušánky
Veřejnoprávní smlouva s SK Podlužan Prušánky
(1309 kB)
 27.04.2016 
30.04.2019
346/2016
Obec Prušánky
Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí
(175 kB)
 22.03.2016 
31.12.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových