Enviromentální výchova (výchova odpovědná vůči životnímu prostředí)

Zpravodaj 2/2017:

Den Země

Na pátek 28. dubna jsme naplánovali v rámci Dne Země výsadbu různých okrasných keřů, ovocných stromů a květin a přesazování květin ve škole. Počasí nám vůbec nepřálo. Přesto jsme naši brigádu museli uskutečnit, neboť byly nakoupeny všechny rostliny. Měli jsme naplánovanou i společnou práci s pracovníky Obecního úřadu při výsadbě ovocných stromů. Proto někteří z nás byli pověřeni držením deštníků a ostatní pilně pracovali.  Úspěšně jsme všechno vysadili i přesto, že nám velmi pršelo. Některé úpravy byly přesunuty na pozdější vlídnější podmínky. Žáci osmého ročníku přesadili téměř všechny květiny, které máme ve škole. Těm déšť nevadil, neboť pracovali v prostorách školních dílen. Všem moc děkujeme za statečný přístup k práci v nepříznivých podmínkách. Děkujeme i pracovníkům obecního úřadu.                  M. Kurková

Den Země na prvním stupni

Na prvním stupni naší školy jsme ke Dni Země uspořádali přednášku o zdravovědě a návštěvu požární stanice, kde si žáci prohlédli hasičské auto, vyzkoušeli si hasičský oblek a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

Moravská Sahara

V pátek 12. 5. se sedmá třída vydala na exkurzi na Moravskou Saharu v Bzenci. Cesta začala odjezdem do Moravské Nové Vsi, odkud jsme odjeli vlakem do Bzence. Na nádraží už na nás čekal náš lektor, který nás celý den provázel. Jako první jsme si prošli borový les. Dozvěděli jsme se, že borovice vyrostly pomocí brambor, které tam lidé zasadili před 200 lety kvůli písečným bouřím. Viděli jsme několik rostlin a zvířat, které se dokázaly písečným podmínkám přizpůsobit. Byla to například ještěrka zelená, mravkolev a dudek velký. Z rostlin kavyl písečný nebo divizna brunátná. Po prozkoumání zvířat a rostlin zde žijících jsme šli na velkou písečnou plochu. Tam jsme viděli, jak se písek těží. Cestou zpět na vlak jsme šli podél řeky Moravy. Počasí nám celý den přálo, bylo krásně. Unaveni, ale spokojeni po stráveném dnu v přírodě jsme se vrátili do Prušánek.

Trkmanka

Ve středu v deset hodin jsme dojeli do Velkých Pavlovic a ubytovali se na Ekocentru Trkmanka. Hned na první pohled to bylo super! Po ubytování jsme zašli do infocentra pro letáčky s úkoly na naučné stezce velkých Pavlovic. Po obědě jsme se dověděli spoustu zajímavých věcí o netopýrech. Na druhý den dopoledne jsme lovili v rybníce larvy různého hmyzu a odpoledne jsme se vrhli na naučnou stezku, která má více než 10 km. Stezka nás zaujala, bylo to poučné a zajímavé. Nejvíc se nám líbily opilé sklepy. V pátek dopoledne jsme se zúčastnili dalšího výukového programu. Tentokrát jsme poznávali rostliny na louce. Super byli také paní kuchařky, které moc dobře vařily. Před obědem jsme se sbalili, uklidili pokoje a po obědě jeli zpět do Prušánek.

                                                                                                                   Martin Strokay

Mohlo by se vám líbit...