Environmentální výchova

2016_vida_ZSZpravodaj z Prušánek 1/2016: SAKO a VIDA

Den 26. 1. 2016 začal tím, že se sešla 9. a 6. třída už za pět minut půl osmé u školy. Jeli totiž společně na exkurzi do spalovny odpadů a do VIDA centra v Brně. Doprovod jim dělala p. uč. Kurková, Juráňová a jako výpomoc David a Radek. Během cesty se nám stala nehoda. I přes zákaz paní učitelky se jednomu šesťákovi udělalo nevolno. Ale zvládli jsme to. Nikdo další se nepřidal.

Když jsme přijeli do Brna do spalovny odpadů, přivítala nás paní průvodkyně a pustila nám docela naučný film o brněnské spalovně a třídění odpadů. Víte, že každý z vás vyprodukuje za rok půl tuny odpadu? Po teoretické části jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali se do provozu spalovny. Aby nás něco nepřejelo, vybavili nás reflexními vestami. A abychom nedostali ránu do hlavy, vyfasovali jsme každý ochrannou přilbu. Připadali jsme si blbě, ale byli jsme určitě krásní. Seznámili jsme se s celým procesem svážení, třídění, zpracováním a následně spalováním odpadů. A také proběhlo zcela důvěrné seznámení s pachem odpadu a popela po spálení. Ke konci jsme si v SAKO koupili kávu z automatu a jeli, konečně, do vědecko-zábavního centra VIDA. Zde jsme strávili dvě hodiny. Mohli jsme si vyzkoušet různé fyzikální, chemické i biologické pokusy. To se zajisté projeví ve zlepšení prospěchu v těchto předmětech.

No a pak nám zbylo jen spokojeně nasednout do autobusu a jet domů. Přijeli jsme v pořádku, spokojení a s novými zážitky a znalostmi.

Land art – Ptačí hnízda

Jednoho únorového dne jsme se v rámci přírodopisu rozhodli, že postavíme ptačí hnízda v areálu naší školy. Probíraným učivem byli totiž ptáci. Nastudovali jsme všechny potřebné informace a dali se do práce. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.

2016_ZS_ptaci_hnizda_1 2016_ZS_ptaci_hnizda_2

Týden zdravé výživy

Ekotým naší školy se rozhodl uspořádat ve škole „Týden zdravé výživy“, který se konal druhý týden v únoru. Během tohoto projektu děti měly nosit s sebou zdravé svačinky a pití. Na svačinu měly například ovoce a zeleninu, pečivo a další. Ve školní jídelně se vařila jídla ještě zdravější než obvykle. Žáci sami dali návrhy jídelníčku. Pak jsme měli za úkol zjistit, kolik jídla se vyhodilo během tohoto týdne a srovnali jsme to s týdnem následujícím. Rozdíl byl jen nepatrný. Z toho jsme usoudili, že nám zdravá jídla docela chutnala. Některé třídy si připravily své vlastní pomazánky, na kterých si pak děti pěkně pochutnaly. Členové ekotýmu měli celý týden pod kontrolou. Chodili po třídách a fotili, filmovali, dělali rozhovory s žáky, učiteli a kuchařkami. Fotky a recepty pomazánek jsme vystavili na nástěnce a na webu školy. S akcí jsme byli spokojeni a těšíme se na další. Však my něco vymyslíme (11,12).

Za Ekotým Mila Kurková

Mohlo by se vám líbit...