HTVŠ 4/2018

Zpravodaj 4/2018:

V září Hudební, taneční a výtvarná škola vstoupila do nového školního roku 2018/2019 a je to již čtvrtý rok působení naší školy. Jsem rád, že i po prvních třech letech, kdy došlo k ustálení počtu žáků a stabilizování výuky se HTVŠ těší velkému zájmu dětí a rodičů o její výuku. Svědčí o tom nejen fakt, že si škola drží počet nad stovkou dětí vyučovaných ve dvanácti hudebních a čtyřech nehudebních oborech, ale i udržení si souborů jako je cimbálová muzika a pop-rocková kapela. Pravidelné publikum vystoupení HTVŠ si jistě povšimlo růstu našich mladých umělců a jejich nesporných pokroků.

Jak to již v institucích našich rozměrů bývá, nový školní rok se neobešel bez obměn pedagogického sboru. Změny se udály na postu učitelky příčné a zobcové flétny, kdy paní učitelku Šárku Koutnou nahradila Natálie Železníková. A opustil naši školu také pedagog hry na klarinet Marek Prajka, za něhož přišel pan učitel Jan Kočár. Pro letošní rok také paní Marie Řehánková převzala nejstarší skupinu Výtvarného oboru, kterou vedla v loňském roce paní učitelka Jana Kolaciová. Všem pedagogům bych chtěl moc děkovat za jejich práci pro HTVŠ.

V prvním pololetí jsou v plánu dvě besídky a to Mikulášská, která se konala 4. 12. 2018 a besídka Vánoční, na níž se můžete těšit 18. 12. v 17 hodin v kulturním domě. Na Mikulášské besídce dostaly prostor mladší děti navštěvující HTVŠ a program zpestřilo vystoupení souboru Nechoránek za doprovodu cimbálové muziky žáků HTVŠ. Na Vánoční besídce se kromě sólových vystoupení našich již pokročilých umělců představí taneční čísla oboru Irský tanec a také Pop-rocková kapela žáků HTVŠ.

Vánoční prázdniny nás čekají od 22. 12. do 2. 1.2019. V týdnu od 28. 1. se bude rozdávat pololetní vysvědčení a 1. 2. 2019 následují pololetní prázdniny.

Všem žákům, rodičům a lidem podporujícím naši školu bych chtěl popřát krásné, ničím nerušené prožití svátků vánočních a co možná nejzdařilejší vstup do nového roku 2019. Věřím, že se spolu setkáme na našich vystoupeních, z kterých si jak vystupující, tak i vy odnesete krásný zážitek.

                                                                                                             za celý kolektiv HTVŠ

                                                                                                                            Vít Němeček

Mohlo by se vám líbit...