Výskyt koronaviru: informace, přehledy

INFORMACE AKTUALIZUJEME!

Internetové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR s aktuálními informacemi: https://koronavirus.mzcr.cz/

Veškerá opatření, která vláda schválila kvůli šíření koronaviru, se prodlouží do 1. dubna 2020

*

Novinky.cz – vše o pandemii koronavirem: https://special.novinky.cz/covid-19/

*

Hygienická doporučení:

 

*

Práva a povinnosti sjednané pracovní smlouvou:

Práva a povinnosti sjednané pracovní smlouvou

*

Důležité informace, úkoly a zadání najdete na webu školy: https://www.zakladniskolaprusanky.cz/

*

*

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb: https://www.mseonline.cz/

*

Mohlo by se vám líbit...