Informace o poplatcích 2017

Stočné pro rok 2017

Na základě kalkulace bylo stanoveno stočné pro rok 2017 ve výši 18,65 Kč bez DPH / m3 (předpokládaná výše DPH je 15 %). Cena je platná od 1. ledna 2017. Ceník bude vyvěšen na úřední desce před budovou OÚ, vyhlášen místním rozhlasem a zveřejněn na internetových stránkách www.obecprusanky.cz.

Vzhledem k tomu, že v naší obci je výše stočného stanovena na osobu dle směrných čísel, cena za stočné pro rok 2017 bude 772 Kč osoba/rok.

Stočné bude vybíráno od osob s trvalým bydlištěm v obci Prušánky (pokud neprokážou pobyt jinde) a osob žijících v obci Prušánky (i když zde nemají trvalý pobyt). Vyzýváme občany, aby nezatajovaly osoby žijící ve společné domácnosti a řádně za ně platili. Protože tyto osoby, i když nemají v obci trvalý pobyt, využívají k běžnému životu vodu a vytvářejí tedy vody odpadní, tedy logicky vytváří i náklady na jejich čištění.

Tak jako v minulých letech si můžete platbu za stočné rozdělit na pololetní či čtvrtletní. Pokud máte zájem o provedení platby bankovním převodem, potřebné údaje jsou zde:

   č. účtu PRUTES Prušánky: 35-7986630237/0100            VS: č. domu

Dotazy ohledně stočného můžete zasílat na e-mail: prutes@obecprusanky.cz.

Splatnost stočného je vždy za první pololetí do konce měsíce června, za druhé pololetí do konce listopadu. V případě nedodržení termínu splatnosti budete vyzváni ke kontrole úhrady z vaší strany. Jestliže úhrada provedena do splatnosti nebyla, je nutno tak učinit obratem bankovním převodem nebo v hotovosti v kanceláři č. 12 na OÚ Prušánky do 19. prosince. Po tomto datu bude sestaven seznam neplatičů. Z vážných důvodů vám můžeme vystavit fakturu s prodlouženou splatností, v případě vyšších částek dohodnout splátkový kalendář. Pouze aktivním přístupem obou stran a vzájemnou dohodou můžeme předejít zbytečnému vymáhání a soudním sporům.

Poplatky se z technických důvodů začínají vybírat od středy 4.1.2017.
Nepožadujte prosím dřívější výběr, opravdu vám nebudeme moci vyhovět.

TKO

Výše poplatku za „popelnice“ zůstává stejná, tedy 400,- Kč za osobu a rok. Za všechny osoby, žijící společně v jednom čísle popisném, se platí bez výjimky najednou. Využijte možnost platby přes účet, veškeré informace najdete na webových stránkách obce, nezapomeňte jako SS uvádět číslo domu, abychom mohli platbu správně přiřadit. Nálepku na popelnici si můžete vyzvednout kdykoli a bez čekání, ale vždy nejdříve za tři dny po odeslání peněz, musíme zkontrolovat, zda je vaše platba již připsána na účet obce.

Pes

I zde zůstává poplatek stejný – 100,- Kč/pes/rok, rovněž můžete platit přes účet.
Jestliže jste si pořídili nového psa, který má nyní tři a více měsíců, na základě ohlašovací povinnosti musíte přijít osobně kvůli písemnému přihlášení psa, zároveň dostanete i známku na psa.
Pokud váš pes v tomto roce uhynul nebo ho už z jakýchkoli důvodů nemáte, je nezbytné tuto změnu rovněž nahlásit na OÚ do 15 dnů. Pokud jste tak neučinili, zkuste to napravit nejpozději do pondělí 19. 12. 2016 – buď osobně nebo telefonicky či mailem.

Poplatky za TKO a psa musí být dle místní vyhlášky zaplaceny do 28. 2. 2017.
Dodržujte prosím tento termín.

  • Vodné a stočné za Nechory se bude opět vybírat od dubna 2017, před platbou si nezapomeňte zjistit stav vašeho vodoměru v Nechorách. Můžete také platit přes účet, stačí nahlásit stav vodoměru telefonem nebo mailem, my vám sdělíme sumu, kterou máte zaplatit.
  • Hrobová místa se také budou platit od dubna; nájemcům, kterých se to v tomto roce bude týkat, bude doručena neformální výzva k zaplacení.

Svoz popelnic a tříděného odpadu v prosinci a lednu bude beze změn podle harmonogramu.

                                                                                                Kateřina Šiprová, Jana Kamenská

Mohlo by se vám líbit...