Informace odpadového hospodářství 1/2018

Vážení spoluobčané,

rok s rokem se sešel a opět tady máme jarní měsíce, kdy začínají práce s úklidem dvorků a zahrad po letošní suché zimě.

Po roce se nám konečně povedlo dotáhnout do finále dotaci na nákup kompostérů a v těchto dnech probíhá jejich distribuce do domácností. Protože je mnoho dotazů, jak a co s těmi kompostéry se bude dělat, dovolím si ještě jednou vše popsat. Kompostér je nádoba, která slouží k ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv. BRKO). Je to nádoba, která patří někde do rohu zahrady, do které se ukládá posečená tráva, ořezané drobné větvičky z okrasných keřů, slupky z ovoce a zeleniny a jiný zelený odpad. (ke každé nádobě se vydává brožura ke správnému kompostování). Vzniklý kompost si potom každý použije jako hnojivo do své zahrady. Rozhodně to nejsou hnědé popelnice, které bude někdo jednou za čas vyvážet. K tomu slouží velké hnědé popelnice, které už dnes jsou rozvezeny po obci u „hnízd“ se zvony na sklo, papír a plast. Navíc jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery na začátku Prušánek od Moravské Nové Vsi, u recyklačního dvora a na sběrném dvoře. Kdybychom chtěli zavést vývoz popelnic na bioodpad z domácností, potom bychom taky museli přistoupit ke zvýšení poplatku za jejich odvoz, a to přece nikdo nechce.

Kompostérů máme dodaných 600 kusů, tj. do každé domácnosti (na číslo popisné) jeden a teprve když se všechny nerozdají, se přistoupí na kolo druhé, kdy si mohou zájemci vzít další kus. Při odběru každý občan podepíše smlouvu o bezplatné výpůjčce s Obcí Prušánky, kdy po dobu 5 let, dle podmínek dotace, je kompostér v majetku obce, a po uplynutí této doby se stává majetkem vlastníka domu.
Myslím, že teď už je kolem kompostérů a bioodpadu vše jasné a tak bych Vás taky rád seznámil i s údaji, kolik jsme vlastně vytřídili v loňském roce i jiných odpadů.

– papír – 56,42 tun

– plast –  29,152 tun

– sklo –   32,2019 tun

– kovy –  108,925 tun

Bohužel, komunálního odpadu na skládku se vyvezlo 484,62 tun, což je ještě pořád hodně, když uvážíte, že za chvíli už nebude kam vyvážet, protože skládky nejsou nafukovací. Ale i tak máme ve třídění hezké výsledky, za což Vám občanům patří velké poděkování a věřím, že s kompostéry toto velké číslo komunálního odpadu podstatně zmenšíme.

Závěrem Vám přeji hezké a prosluněné jarní dny a hodně úspěchů s kompostéry.

                                                                                                          Jan Nosek, místostarosta

Mohlo by se vám líbit...