Informace odpadového hospodářství 1/2019

Zpravodaj 1/2019

Vážení spoluobčané,

letošní zima nezima je za námi a jaro už se velmi vydatně hlásí o slovo. V letošním prvním Zpravodaji mě dovolte, abych se vyjádřil ještě k loňskému roku, jak si stojíme v odpadovém hospodářství, co se nám povedlo vybudovat a na závěr, co nás v nejbližším čase čeká. Ale postupně.

Tentokrát se zaměřím na komunální odpad. To je netříděný odpad z popelnic, který končí na skládce v Mutěnicích. Bohužel tento odpad se nám, i když Prušánky ve třídění patří mezi nejlepší v okrese Hodonín, nedaří snižovat. Naopak, když srovnám rok 2017, kdy na skládce skončilo 484,62 tun odpadu, tak v loňském roce to bylo 539,92 tun. To je o 55,3 tuny více. Problém je v tom, že ukládání na skládky je nově povoleno do roku 2030, ale každý rok se bude zdražovat. V letošním roce to bylo jenom o 5 %, to jsme ještě ustáli, ale jestli se nám nepodaří objem komunálního odpadu snížit, v příštím roce se nevyhneme zdražení ani my. Tímto bych rád apeloval na vinaře a hlavně poskytovatele ubytovacích zařízení v Nechorách, aby více dbali na třídění odpadů svých hostů. Vždyť není taková hrozná položka vybavit své sklepy barevnými koši na tříděný odpad. Právě navýšení komunálního odpadu dáváme za vinu Nechorám. Pevně věřím, že letos nebudou přes prázdniny černé popelnice přetékat jako vloni.

Z investičních akcí, které jsme prováděli v loňském roce, bych rád připomněl vybudování Slavnostního areálu u kostela, který se ještě na jaře bude oplocovat a v červnu zde proběhne první velká akce, o které se dozvíte v jiném příspěvku. Zde se ale  také musím pozastavit nad tím, že si někdo dovolí ukrást tři světla a tím zkratovat a částečně zničit dalších 23 svítidel v areálu. Vybudování areálu stálo nemálo peněz, každému se také nemusí líbit, ale to neznamená, že se může ničit. Na tento areál pak navázalo vybudování kolumbária a rekonstrukce chodníků na hřbitově.

Z dalších větších akcí to bylo získání dotace na nákup a rozdělení 600 kusů kompostérů a vybudování dlouho požadovaného bezbariérového přístupu do kulturního domu.

 Nemohu také nevzpomenout zpevnění dalších uliček v Nechorách. Na obrázcích pod článkem však můžete vidět různý přístup majitelů sklepů k věcem, které se vybudovaly za obecní peníze a které mají sloužit k tomu, abychom se tady cítili dobře a Nechory vynikly něčím, co nám návštěvníci obdivují.

Také v letošním roce budeme pokračovat v úpravách povrchů na zbývajících uličkách. Práce na opravě asfaltové komunikace přes Nechory a navazujících zpevněných ploch v hodnotě 6 miliónů korun, na které jsme získali dotaci 90%, bychom měli zahájit v dubnu. Zároveň se bude provádět zpevnění i zbývajících sklepních uliček.

Už v současné době probíhá rekonstrukce zahrady mateřské školy, také z dotačních peněz. Dotace jsme také získali a v brzké době zahájíme rekonstrukci chodníků v ulici Mlýnská a ulici Nová, pravá strana. V jarních měsících také vybavíme autobusové zastávky novými přístřešky. Tyto jsou ve výrobě a budou ve stejném stylu jako přístřešek na „točně“.

Toto je výhled na nejbližší období a další akce budou následovat. O tom ale až příště.

Přeji všem krásné jarní slunné dny a užití velikonočních svátků.

                                                                                                      Jan Nosek, místostarosta obce

Mohlo by se vám líbit...