Informace odpadového hospodářství 3/2018

Vážení spoluobčané,

k akci „Kompostéry“ bych se rád ještě jednou a snad už naposled vrátil. Minulý týden nám na dotaci, kterou jsme získali na nákup kompostérů (cca 1,5 milionů Kč), byla provedena kontrola z ministerstva financí na výběrové řízení, nakládání s finančními prostředky a způsobu rozdělování těchto kompostérů. Po celodenní kontrole bylo konstatováno, že vše probíhalo bez závad. Jsme rádi, že vše dobře dopadlo a doufám, že kompostéry budou skvěle plnit funkci, ke které byly pořízeny.

Po pořízení kompostérů, osazení hnědých popelnic do hnízd na tříděný odpad a dvou velkoobjemových kontejnerů na začátku Prušánek a recyklační plochy nám už nikde nevznikají černé skládky s bioodpadem, a také ubylo pálení zbytků ze zahrad. Za to bych chtěl Vám občanům, moc poděkovat. Myslím si, že těmito kroky se nám podařilo problém s bioodpadem vyřešit a nebude potřeba přistupovat k pořizování malých hnědých popelnic do domů. Tím nám všem šetříme peníze, které bychom museli dát za vývozy těchto popelnic.

Ještě krátce bych se rád vyjádřil k popelnicím u vjezdu do Nechor. Nechory se na jedné straně snažíme zkrášlit, aby se návštěvníkům líbili, a tito se rádi vraceli, a na druhé straně si to kazíme tím, že není žádný pěkný pohled na přetékající a zapáchající popelnice. Tímto bych rád apeloval hlavně na občany, kteří poskytují ubytovací služby, aby si vybavili sklepy nádobami na tříděný odpad a návštěvníky řádně poučili, jak s odpadem nakládat. Roztřídit odpad by si ale měli všichni majitelé sklepů a případně si ho odvést domů do popelnice nebo na sběrný dvůr, jestliže jsou kontejnery plné. Zvyšovat četnost odvozů odpadu rozhodně nebudeme. Jestliže se stav nebude zlepšovat, rada obce rozhodla, že budou přemístěny k recyklační ploše.

Závěrem bych Vám občanům popřál ještě mnoho krásných a slunečných dnů ke sběru letošního velkého množství révy vinné. Jinak přece probíhá vinobraní, když svítí sluníčko a jinak, když „teče do rukávů“.

                                                                                                           Jan Nosek, místostarosta

Mohlo by se vám líbit...