Informace ze SRPDŠ

2016_zs_tanecniZpravodaj 4/2015: Během podzimních měsíců se nám díky paní učitelkám podařilo vybrat všechny příspěvky. Děkuji všem, kteří jste příspěvek zaplatili. Jak bylo v posledním Zpravodaji avizováno, SRPDŠ musí nyní vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku projít legislativními změnami. Podařilo se nám získat původní stanovy z roku 1999 a tak zároveň s těmito změnami budou upraveny stávající stanovy podle nového občanského zákoníku tak, aby odpovídaly realitě a byly některé úkony snazší. O všech těchto změnách jste byli prostřednictvím třídních důvěrníků informováni. Pokud máte zájem se seznámit s návrhem nových stanov, najdete je na webových stránkách školy. Jestli máte někdo potřebu se k tomu vyjádřit, můžete mě kontaktovat.
I když jsou před námi teprve Vánoce a do plesové sezóny se zdá být dlouhá doba, tak bych vás ráda pozvala na ples SRPDŠ, který bude 30. ledna 2016. Jak je již tradicí, ples zahájí žáci deváté třídy polonézou. Letos se na to řádně připravují a to v rámci taneční přípravy, kterou zahájili začátkem října. Pravidelně se schází každý čtvrtek v KD pod vedením tanečního mistra pana Brožíka. Ples bude zároveň i závěrečnou jejich tanečních a můžeme se tedy těšit na to, že nám předvedou, co se za ty skoro čtyři měsíce naučili. V posledních letech tento ples nebyl moc navštěvován, trochu upadl v zapomnění, asi z toho důvodu, že dříve, kdy byly silné ročníky devátých tříd, přišlo široké příbuzenstvo a pro ostatní zbylo jen málo místa. V posledních letech je tomu však jinak, deváté třídy jsou méně početné a tak je na plese dost místa pro všechny, kteří mají rádi plesovou zábavu. Všichni jste tedy srdečně zváni. K tanci nám bude hrát kapela ŽÍZEŇ a HLAD, která je v současné době populární kapelou našeho regionu, jejím repertoárem jsou známé rockové, popové a folkové skladby. Takže určitě je se na co těšit. Je asi i důležité zmínit, že ples je zatím jedinou výdělečnou činností, kterou SRPDŠ vykonává. Z výnosu plesu jsou dofinancovány akce, o kterých jsem psala minule, protože příspěvky všechny tyto akce nepokryjí. V této souvislosti bych se chtěla ještě zmínit i onom někdy velmi negativně přijímaným obcházení žáků devátých tříd dům od domu s žádostí o příspěvek na ples. Bez těchto příspěvků by nemohl být ples pořádaný a zároveň každý příspěvek se zatím podařilo zhodnotit. Hledáme, jak jinak ples podpořit, tak pokud by měl někdo nějaký návrh, budeme za něj rádi. Samozřejmě nejlepší podporou pro nás bude, když na ples přijdete a prožijete hezký večer.
Závěrem bych Vám všem chtěla za celý výbor SRPDŠ popřát příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a rodinnou i pracovní pohodu.
 Lenka Tlachová

Mohlo by se vám líbit...