Informace ze SRPDŠ 3/2017

Po delší odmlce vás chci informovat o činnosti SRPDŠ. Nejdříve o tom, co bylo financováno z financí SRPDŠ. Byly to jak obvyklé akce – Týmečky, lyžařský zájezd, úhrada autobusu na divadlo pro 1. stupeň, taneční pro žáky 9. třídy, ples, také jsme zorganizovali besedu s Mgr. Helenou Adamusovou na téma ŠIKANA, která byla v únoru. Podařenou akcí bylo Deskohraní, kde si děti i rodiče mohli v KD celý den hrát deskové hry. Bylo z čeho vybírat. Lektorka přivezla více jak 70 her a s trpělivostí hráčům vybranou hru představila a naučila. V případě zájmu bylo možné si i hry zakoupit. Tuto akci zopakujeme a to dne 2.12.2017, můžete si to poznačit do svých kalendářů a přijít si užít den ve světě deskových her, který už není jen o Člověče nezlob se…
Závěrem školního roku SRPDŠ uhradilo divadelní ztvárnění knihy Memento od Radka Johna. Divadlo bylo pro žáky II. stupně jako prevence v otázce užívání drog a závislostí. Poslední podařenou akcí bylo Bubínkování, kde měli možnost žáci poznat svět rytmu.
A co tento školní rok? Zástupci SRPDŠ rozhodli mimo obvyklých akcí uhradit z finančních prostředků, které se podařilo za několik let ušetřit, každému žákovi v tomto školním roce sadu sešitů, kterou zajišťuje škola. Prvňáčkům bude SRPDŠ přispívat na zakoupení knihy na konci školního roku, v rámci pasovaní na čtenáře.  V říjnu začne taneční příprava deváťáků, kteří už žijí přípravami na ples, který bude 27.1.2018. Určitě se máme na co těšit…

Nyní však ještě přeji pěkné podzimní dny.

                                                                                                          Za SRPDŠ Lenka Tlachová

Mohlo by se vám líbit...