Informace ze SRPDŠ

Zpravodaj 3/2015: Sdružení rodičů při Základní škole bylo založeno v roce 1999, ale jako SRPŠ si ho pamatujeme asi snad každý. Sdružení funguje mnoho let, jako podpůrná instituce školních aktivit žáků. Za dobu své existence se ve výboru sdružení vystřídala spousta rodičů. S tím, jak děti odchází ze školy, probíhají změny i v radě sdružení. Stejně tak je tomu i nyní, kdy do konce srpna byla několik let předsedkyní sdružení Jana Flajžíková, místopředsedkyně Lenka Husková a pokladníkem byla Ilona Zálešáková. Na schůzi sdružení dne 16.9.2014 bylo zvoleno nové vedení – tzv. Rada sdružení – s uvedením do funkce od září 2015 a to ve složení předsedkyně Lenka Tlachová, místopředsedkyně Vlaďka Weissbergrová a pokladník Helena Hosajová. Ostatními členy výboru jsou třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Zatím nám chybí třídní důvěrníci za první třídu a pátou třídu, ale věřím, že na nejbližších rodičovských schůzkách bude stav výboru doplněný.
Chtěla bych touto cestou oficiálně poděkovat Janě Flajžíkové, Lence Huskové a Iloně Zálešákové za jejich práci, kterou pro sdružení udělaly. Určitě nebylo málo aktivit, které by za jejich působení byly podpořeny, snažily se o dobré fungování sdružení a obětovaly tomu svůj volný čas. Doufám, že i nám, novému vedení, se podaří sdružení udržet a rozvíjet tak, aby plnilo svou funkci a cíle, které má.
Výbor v novém složení se sešel dne 17.9.2015, kdy byly projednávány důležité události tohoto školního roku a další financování SRPDŠ. Z fondu SRPDŠ jsou pravidelně poskytnuty finanční prostředky na aktivity jednotlivých tříd. Asi před dvěma roky byla z fondu SRPDŠ zakoupena nová lyžařská výzbroj, která je používána pro lyžařský výcvik. Pro1.stupeň je financována z fondu úhrada za autobus do divadla. V 6. a 8. třídě přispívá SRPDŠ na úhradu pobytu instruktorů na Týmečkách a jedné větší aktivity (např. lanové centrum). Sedmákům sdružení přispívá na úhradu autobusu na lyžařský výcvik. V 9. třídě je to pak úhrada instruktora tance a organizace plesu. Ve školce SRPDŠ přispívá na aktivity vždy na základě domluvy s vedoucí učitelkou paní Radkou Šůrkovou. Vzhledem k růstu cen a také pro zvýšení možnosti přispět na nové aktivity nebo pomůcky rozhodl výbor pro školní rok 2015/2016 o zvýšení příspěvku do fondu SRPDŠ na 150,- Kč na dítě. Pokud má rodina tři a více dětí, které vykonávají školní docházku na Základní škole v Prušánkách, tak třetí a všechny následující děti platí 100,- Kč. Tuto informaci dostanou rodiče i na třídních schůzkách.

Do konce roku čeká sdružení jedna změna, která je dána novým občanským zákoníkem, a to přejmenování se na spolek. S touto změnou souvisí některé administrativní úkony, které musí být podložené dřívějšími listinami. Touto cestou prosím dřívější členky výboru, jestli mají doma původní stanovy sdružení, aby nám je předaly. Pokud někdo z rodičů by měl nebo má nějakou připomínku nebo příspěvek k SRPDŠ, budeme rádi, když nám o ní řekne.

Za celý výbor SRPDŠ přeji vám i dětem příjemný podzim a budeme se snažit vás alespoň cestou Zpravodaje informovat o dění v SRPDŠ.

                                                                                        předsedkyně SRPDŠ Lenka Tlachová

Mohlo by se vám líbit...