Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem

Oznamujeme občanům, že od 14. dubna budou sběrný dvůr i recyklační plocha otevřeny podle běžných otevíracích hodin, tzn. v úterý a ve čtvrtek 15:30 – 18 hod. a v sobotu 8 – 12 hod.

Apelujeme na občany, aby respektovali následující pokyny:

– na sběrný dvůr nebo recyklační plochu jezděte jen v nejnutnějších případech

– do areálu bude vždy umožněn vjezd pouze jednomu vozidlu za účelem uložení odpadu

– další vozidlo bude moci vjet až po výjezdu předchozího

– ostatním příchozím je vstup do areálu sběrného dvora nebo recyklační plochy přísně zakázán

– je nutné dodržovat rozestupy ve frontě před bránou

**

V době nouzového stavu jde život v domácnostech dál, a s ním i potřeba dále nakládat s odpady v domácnosti. Občané si teď proto logicky kladou mnoho otázek týkajících se nakládání s odpady:

Zůstal sběr odpadu zachován jako dříve, třídí se i nadále?

Mám třídit, i když jsem zrovna v karanténě?

Co mám udělat s vytříděným odpadem v době krize?

Dovolte nám proto zaslat vám základní informace, které nakládání s odpady v době ohrožení koronavirem vysvětlují a nabízejí rychlé a jednoduché odpovědi na vznesené otázky.

 

Mohlo by se vám líbit...