Jak to utíká nám ve škole

3Nejrychleji ubíhá čas nám „školákům“ od začátku školního roku do 1. čtvrtletí. Než si naši žáčci a studenti uvědomí, že nastává čas hodnocení, mnozí se nestihnou ani začít učit! Krásné počasí lákalo ke všemu jinému, jen ne k sezení nad učením. Ale tak to chodí každý rok, a pak se proberou a začne pilná příprava do školy a většina restů se dožene. Nejnáročnější je to pro osmáky a deváťáky, kteří si musí ohlídat své výkony, aby měli dobrou výchozí pozici pro volbu další školy.

A co jsme všechno zažili od poslední „reportáže“? Hned na začátku měsíce října se konal další ročník štafetového běhu Boba Zháňala v Hruškách. Po loňském 3. místě se naši závodníci ještě překonali a obsadili stříbrnou příčku. Všichni jsme se radovali z historického úspěchu. Všem závodníkům ještě jednou moc děkuji a doufám, že další ročník bude neméně úspěšný. Koncem měsíce října si vyzkoušeli šesťáci, jak se žilo v pravěku. S p.uč. Vandou Buškovou prožili Pravěký den.

V listopadu se naši prvňáčci seznámili se základy první pomoci pod vedení paní záchranářky a v rámci krajského projektu se v této tématice proškolili i čtvrťáci a deváťáci. Na tyto starší žáky přijela skupina školitelů z brněnské pobočky ČČK. Nejprve proběhla teoretická část ve třídách a pak následovala dvouhodinová praktická část v tělocvičně za účasti demonstrátorů
Natálky Mrlíkové a Rendy Zhřívala, kteří měli namaskována různá zranění včetně krvácení a úkolem ostatních bylo je správně ošetřit. Celá náplň byla velmi zajímavá, srozumitelně předaná a hlavně velmi praktická. Účastníci se učili, jak se zachovat v případě dopravní nehody (od zjištění stavu osob ve vozidle, přes použití reflexní vesty, umístění výstražného trojúhelníku a znamení pro projíždějící vozidla). Na dalším stanovišti se žáci učili, jak poznat zranění, bezvědomí, jak poskytnout oporu či zvládnout přesun raněného. Třetí stanoviště se zaměřovalo na oživovací pokusy – masáž srdce (jednotlivec, dvojice – střídání zachránců). Na posledním stanovišti je čekalo maskérem připravené imitované zranění (např. otevřená zlomenina na předloktí, řezná rána s krvácením apod.)Tady si opravdu vyzkoušeli celý postup od navléknutí gumových rukavic až po zavázání poslední mašličky na obvaze. Dvě slabší nátury nesnesly pohled na imitaci krve, zapojili se proto na vedlejším stanovišti. Jak žáky, tak námi dospělými byla tato příprava hodnocena jako velmi užitečná a žádoucí i pro další třídy. Již teď uvažujeme o navázání spolupráce s ČČK pro příští školní rok. Letos nás toto proškolení nestálo žádné finance, prostředky byly pokryty z krajských zdrojů v rámci projektu. I kdybychom měli příští rok akci zaplatit, tady se peníze jistě neinvestují zbytečně. Jde o lidské zdraví a někdy i o život.

Učit by se měli nejen žáci, ale je to povinnost i pro nás učitele. A tak se také rozběhlo další vzdělávání pedagogů. V angličtině se dají skvěle využívat písně z muzikálů – o tom se přesvědčila naše angličtinářka Žaneta Častulíková na jednom ze seminářů. V oblasti vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami se děje spousta změn, zejména těch legislativních. K tomu se školila naše výchovná poradkyně Vanda Bušková. Ta je současně i kariérovou poradkyní – takže její příprava na další změny v přijímacím řízení je nezbytnou součástí výkonu této funkce. Se změnami a podmínkami nastávajícího přijímacího řízení seznámila rodiče na společné schůzce již 13.10. Další schůzka rodičů se zástupci SŠ proběhne 8.12. V rámci dalšího vzdělávání se účastnila naše koordinátorka EVVO další ekologické konference („KONEV“) v Brně. K problematice lidských práv, rasismu a diskriminace se vztahoval seminář pořádaný Amnesty International, kterého se účastnil náš kolega Pavel Janeček. Ten se s touto tématikou setkává v rámci promítání filmů na škole – pod názvem Jeden svět na školách. Velmi zdařilou vzdělávací akcí byla konference na téma Inovace výuky – učíme se z příběhů dneška. Tato konference proběhla 19.11.v Praze ve Slovanském domě. Součástí byla vystoupení osobností z oblasti vzdělávání a výchovy, ale také z finanční sféry, která do vzdělávání investuje (např. zástupce Nadace Depositum Bonum založenou Českou spořitelnou). Konferenci zpestřila ukázka divadelního představení „Úča musí pryč“ v podání herců Divadla – verze (I. Chmela, L. Rybová, D. Prachař, K. Winterová, P. Špalková a J. Janěková ml.). Zajímavou ukázkou se prezentovala i skupina mladých herců s programem zaměřeným na negativní společenské jevy (alkohol, drogy, šikana, sexuální obtěžování). Tento program mohou školy využít v rámci boje proti negativním jevům u žáků – divadelní sekvence jsou tvořeny tak, aby do nich mohli vstupovat diváci a zkusit si jinou variantu příběhu. Konference se účastnili Luďka Trechová, Vanda Bušková a Alena Kristová. Zajímavou vzdělávací akci absolvovala naše kolegyně Růžena Juráňová, která se zúčastnila „Víkendu s vesmírem“ v Krkonoších. Byla to praktická cvičení, pozorování a měření s využitím moderní techniky. V prosinci ještě čeká naše výchovné poradkyně – Jarmilu Nesvadbovou a Vandu Buškovou seminář na téma Motivace a vznik závislostí, který povede známý psycholog Jan Svoboda.

Na začátek adventního období vyjedou děti z I. stupně na vzdělávací program do Skanzenu ve Strážnici. Tyto programy jsou velmi kvalitní a hojně navštěvované, bohužel v minulosti se nám nepodařilo na ně dostat. Letos to vyšlo a věříme, že se program bude všem líbit. Ještě před Mikulášem nám nabídli akci pracovníci Ovocentra, které nám dodává ovoce a zeleninu pro děti 1. – 5. třídy v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem návštěvy je krátký vzdělávací program a setkání (a focení) s maskotem Citronem.

Teď ještě z jiného soudku. V našem školním řádu se v minulém roce objevil dodatek, který se zabýval vznikající závislostí dětí na mobilních telefonech, tabletech a podobných technických vymoženostech. A teď se mi dostala do rukou kniha od německého neurovědce Manfreda Spitzera „Digitální demence“. Jen pár ukázek z této knížky a měli bychom pochopit, že i naučit se nazpaměť básničku, vyjmenovaná slova či násobilku – to všechno je i v době současných úžasných technologií jen pro naše dobro. Kniha má podtitul „Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum“: „Přeneseme-li intelektuální práci nedigitální média, pak už ji nevykonává náš mozek. Když používáte auto, atrofují vám svaly. Když používáte GPS, atrofuje vám mozek. Digitální média nás zbavují nutnosti vykonávat duševní práci. To, co jsme dřív prováděli jednoduše pomocí rozumu, nyní obstarávají počítače, smartphony, organizéry a navigace. To s sebou nese nezměrné nebezpečí. Nervové spoje odumírají, ty nové nepřežijí, protože jich není třeba. U dětí a mladistvých vinou digitálních médií dramaticky klesá schopnost učení a výsledkem jsou poruchy pozornosti a čtení, úzkost a otupělost, poruchy spánku a deprese, nadváha, sklony k násilí a úpadek společnosti.“
Tolik citace z výše zmíněné knihy. Měla by nás aspoň přivést k zamyšlení, jestli by pod vánočním stromečkem mělo být ještě více než loni těchto našich technických pomocníků, kteří se brzy mohou stát našimi zlými pány. Zkusme znovu zažívat radost z osobního setkání, z pohledu do očí přímo bez prostřednictví displeje…

Přeju nám všem ve zdraví prožité svátky vánoční, radostný vstup do nového roku a k tomu Boží ochranu a požehnání

                                                                                                       2 Alena Kristová, ředitelka školy

Mohlo by se vám líbit...