Jarní pozdrav ze školy

Zpravodaj 1/2018: Pokud máte někteří z vás pocit, že čas neskutečným způsobem letí, tak jste na tom podobně jako my tady ve škole. Zdá se nám to jako včera, kdy se rozjížděl nový školní rok a v tuto dobu už jsme dalece za jeho polovinou, s vidinou posledních vedlejších prázdnin ve školním roce, znamenající nejvýznamnější křesťanský svátek a také příchod jara. Pokud se na něj těšíte i přesto, že jste si ve výprodeji nekoupili novou sekačku, tak je to v pořádku.

Na tu je ale možná ještě chvíli čas, protože zima se letos velmi pomalu vzdává. Když už mluvíme o zimě, vzpomeňme plesovou sezónu. Do ní se bezesporu úspěšně zapsal i ples školy,  o jehož vysokou kulturní i organizační úroveň se postaral spolek rodičů a našich deváťáků. Palec nahoru!

Kdy se podíváme směrem dopředu, nám tady ve škole zbývá ještě dost času, a tudíž můžeme  ledacos stihnout. Třeba uvést do provozu nové webové stránky, které budou moderní, přehledné a měly by rodiče i děti lépe informovat o dění ve škole. Ta by měla vytvořit prostředí, kde se hlavně děti budou cítit dobře, a protože je vždycky co vylepšovat, zkoušíme letos první ročník akce „Běh pro školu“. Při ní mohou děti a potažmo rodiče i prarodiče v tomto směru pomoci. Tímto moc děkujeme všem osloveným sponzorům a samozřejmě obci Prušánky a Josefov, kteří nám pomáhají tvořit školní prostředí alespoň malinko podle představ dětí.

Tradiční akcí, která má za cíl podpořit čtenářskou gramotnost a ukázat dětem cestu ke knize, je Noc s Andersenem. Velkým lákadlem pro děti, kterých se akce letos zúčastní opravdu hodně, je v neposlední řadě samozřejmě možnost strávit noc ve škole. Věřím, že si to všichni náležitě užijí.

Jaro je v rámci přírody velmi produktivní a tak se jím snažíme aspoň malinko inspirovat a v měsíci dubnu si zkusíme výuku trošku netradičním způsobem. „Škola jinak“, to je jednoduchý a výmluvný název projektového dne, jehož podstatou bude nabídka seminářů různých témat, ze kterých budou moct děti vybírat a dozvědět se něco zajímavého. Děkujeme rodičům, kteří se do této akce s námi zapojili.

No a na závěr ještě to hlavní – doučit se násobilku, sčítat a odčítat do 20, vypilovat vyjmenovaná slova, naučit se chemický vzorec vody a je to. Tedy skoro…

Přejeme všem slunné jarní dny.

Vaše prušánecká škola

Mohlo by se vám líbit...