Komunální odpad u Nechor

Zkušebním bezplatným zavedením kontejnerů na komunální (netříděný) odpad u Nechor před cca třemi lety se obci Prušánky významně navýšily náklady na jeho likvidaci. Přes výzvy majitelům a uživatelům sklepů se zde odpad nijak netřídí (viz fotografie) a jeho objem roste.
Proto Technické služby Prušánky ruší kontejnery na odpad v této oblasti (kromě kontejnerů recyklačních) a vyzývá všechny, aby k likvidaci komunálního odpadu použili vlastní, domácí, popelnice v místě bydliště (“co si přivezu – to si odvezu”), případně využili služeb našeho sběrného dvora.
Děkujeme za pochopení.
Jan Nosek, místostarosta

Mohlo by se vám líbit...