Království včel

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZpravodaj z Prušánek 2/2015:

Blíží se konec školního roku a s ním i náš poslední program, za kterým jsme se vypravili do EKO centra Dúbrava v Hodoníně.

Když jsme dorazili na místo, čekala nás třída, vyzdobená sušenými bylinkami a barevnými kytičkami, které voněly každá jinak.

V teoretické části programu jsme se dozvěděli o životě včel, jejich uspořádání, pravidlech a povinnostech v úlu a také jsme si prohlédli, jak vypadá úl zevnitř. Dověděli jsme se, co to dá práce, než včelky nasbírají nektar a pyl z květů, aby mohly vyrobit med. Protože o včelách se říká, že jsou pilné, zkusili jsme si i my jejich práci.

Na zahradě nás čekala louka plná květů (barevných keramických misek). V některých byly malé kuličky, představující pyl, a v jiných zase voda, coby nektar. Děti se rozdělily do družstev, a protože jsme měli čtyři děvčata, udělali jsme z nich včelí královny. Z kluků byly včelky – dělnice. Včelky dělnice dostaly malá křidýlka, na krk malou taštičku a slámku. Každá skupina vyrazila do práce. Včelí královna radila, povzbuzovala a kontrolovala své včelky. Ty se činily, co jim křidýlka stačila. Královně přinášely nektar ve slámce do připravené nádoby a do kapsičky sbíraly pyl – kuličky. Zasoutěžili jsme si, zasmáli se a příjemně se pobavili. Nakonec děti dostaly sladkou odměnu v podobě perníčku s pořádnou dávkou medové polevy.

Závěrem mi dovolte, abych za všechny děti 1. stupně, poděkovala vedoucí EKO centra paní Zdeňce Flajžíkové a celému jejímu kolektivu. Děkujeme za jejich práci, ochotu a skvělé nápady při tvorbě programů.

                                                                                                     Radka Šupová a žáci 4. třídy

Mohlo by se vám líbit...