Krojované hody 2018

Zpravodaj 3/2018: Každoroční vrcholnou akcí naší krojované chasy jsou tradiční krojované hody pod zeleným. Ty letos proběhly v termínu od 12. do 14. srpna.

Jakkoli se může zdát konání hodů samozřejmé, předchází jím náročná příprava. Rád bych proto touto cestou chtěl především poděkovat lidem, bez nichž by se hody sotva uskutečnili. Jsou to zejména všichni krojovaní, kteří se podíleli na předhodovních pracích a obětovali jim velkou část svého volného čas. Vzhledem k tomu, že konstrukce pro konání hodů je rozsáhlá a každým rokem se staví tzv. od píky, jsou tyto práce časově náročnější než v okolních obcích a je potřeba s nimi začít již asi tři týdny před hody. V této souvislosti patří poděkování p. Bízovi z Mutěnic za stavbu a skládku máje, p. Bílkovi z Velkých Bílovic za spojování máje, p. Brandejsovi – stavbyvedoucímu konstrukce, p. Salajkovi z Dolních Bojanovic za poskytnutí máje a zeleného a p. Pálkovi z Prušánek za odvoz máje a zeleného. Také díky ochotě těchto lidí se i letos povedlo vše nachystat do požadovaného termínu, byť celé přípravy probíhaly v období extrémních veder, které panovaly takřka po celé léto.

Co se týče samotného průběhu hodů, jsme rádi, že se prušánecké hody stále těší velké oblibě přespolních krojovaných. V neděli jich bylo na máji zapsáno celkem 287, za což děkujeme. Z velké části tomu nahrává i termín (nekolidující s žádnými hody v okolních obcích), stejně jako horké srpnové počasí. K dobré atmosféře přispěly osvědčené dechové hudby Legrúti (neděle, pondělí) a Skaličané (úterý). V pondělí si na své přišla také krojovaná omladina při dětském sóle a jejich starší kolegové při sóle mužáckém. Nechybělo ani pasování šohajů. Letos si svou premiéru v kroji odbyli Natálie Mrlíková, Veronika Kotlaříková, Michael Turek a Vojtěch Nerad. Na úterý si děvčata převlékla chlapecké kroje, připravila si tematickou píseň o průběhu hodů, nachystala půlnoční sólo a spolu se všemi účastníky se protančili až do středečního rána, čímž celé hody završily.

Věříme, že se Vám letošní hody líbily. Na naší chase nyní je, aby příští hody byli stejně povedené, jako ty letošní, případně ještě lepší, protože stále je na čem pracovat.

Za chasu Prušánky Zdeněk Forman, foto: Petr Omelka

Mohlo by se vám líbit...