Krojovaný ples

Zpravodaj 1/2019:Leden je už tradičně měsícem plesů. A ani chasa nechce přijít v plesovém veselí zkrátka, proto i letos, konkrétně 19. ledna, hostil kulturní dům tradiční krojovaný ples, tentokrát s pořadovým číslem XIX. Ples byl, jako obvykle, zahájen předtančením besedy, letos přišla opět řada na besedu českou. Za její nacvičení, trpělivost a čas bychom chtěli poděkovat paní Bibiáně Stávkové. I letos jsme ale na předtančení nebyli sami, přijely chasy z Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Rakvic, které posílily naše tři kolečka. K tanci i poslechu po celý večer hrála DH Tůfaranka ze Šakvic se speciálním hostem Břetislavem Osičkou a rozhodně přispěla k dobré zábavě. Kdo naopak přispěl k dobré náladě a všeobecnému veselí, byli sourozenci Müllerovi, kterým děkujeme za ochotu připravit při rekonstrukci baru U Sávy občerstvení v prostorách zkušebny. Dalším tradičním bodem programu je volba miss a šohaja plesu, kterými se letos stali Kamila Zvědělíková a David Polách.

Tímto bychom vás chtěli také pozvat na velikonoční zábavu, která se uskuteční na Velikonoční neděli, tj. 21. dubna.

Václav Pecůch, stárek

Foto Valéria Dinková

Mohlo by se vám líbit...