Krojový či krojovaný?

Zpravodaj 3/2017: Před prušáneckými hody cloumaly některými občany vášně při řešení jazykovědného problému, zda je správné slovo „krojový“ či „krojovaný“ ve spojení se slovem hody. A protože to nevypadalo na shodu, zaslala jsem dotaz těm nejpovolanějším do Oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR:

„Dobrý den,

řešíme problém, zda je správně KROJOVÉ  hody nebo KROJOVANÉ  hody (nebo ples, zábava, vystoupení, prostě cokoli, kdy jsou lidé krojovaní – oblečení v kroji). Moc děkuji za odpověď.“

A ta byla následující (uvádím doslovně):

„Obě přídavná jména, na která se ptáte, jsou zařazena do Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971) a do Slovníku spisovné češtiny (1. vyd. 1978, 2., doplněné a opravené vydání 1994, 3. opravené vydání 2003).

Ze zpracování v těchto slovnících vyplývá, že přídavné jméno krojový se spojuje s širším okruhem podstatných jmen (včetně krojová skupina), jeho význam je širší. Přídavné jméno krojovaný se podle těchto slovníku spojuje s omezeným okruhem podstatných jmen (k-é složky májového průvodu; k-é národopisné skupiny), jeho význam je užší, a to „oděný v kroji“.

U žádného z těchto přídavných jmen nejsou v slovnících uvedena spojení s podstatnými jmény ples, zábava, hody a podobnými.

Aktuální jazykový materiál z Českého národního korpusu však ukazuje, že obě přídavná jména se ve spojení s podstatnými jmény ples, zábava, hody apod. užívají (v některých případech velmi hojně):

ples: krojový (1 140x), krojovaný (445x)

hody: krojové (103x), krojované (981x)

(taneční) zábava: krojová (39x), krojovaná (62x)

bál: krojový (51x), krojovaný (39x)

průvod: krojový (247x), krojovaný (2 578x)

vystoupení: krojové (2x), krojované (21x)

přehlídka: krojová (49x), krojovaná (21x)

Přídavné jméno krojovaný je celkově mnohem frekventovanější (16 293 výskytů v Českém národním korpusu), nejčastějším spojením je krojovaný průvod, spojení krojované hody je hned na třetím místě; i další slovní spojení ukazují na užívání ve specializovaném významu „oblečený v kroji“, resp. „určený pro lidi oblečené v kroji“ (kromě spojení, která jsou uvedena v přehledu výše, se často vyskytují spojení krojovaná panenka; krojovaná chasa, kapela, skupina, krojovaný soubor; krojovaná svatba apod.).

Přídavné jméno krojový je frekventované mnohem méně (4 137 výskytů v Českém národním korpusu); nejčastějším spojením je sice krojový ples, ale toto přídavné jméno se užívá ve spojení s mnoha dalšími podstatnými jmény, významově zcela odlišnými (krojové součásti, součástky, doplňky, krojové boty, krojová obuv, krojové vybavení; krojové tradice), s nimiž se přídavné jméno krojovaný nevyskytuje, případně velmi okrajově (je možno uvést až nevhodně).

Aktuální jazykový materiál tedy víceméně potvrzuje to, co uvádějí starší slovníky.

Závěrem: Obě přídavná jména, tj. krojovanýkrojový, je možné použít ve spojení s podstatnými jmény hody, ples, zábava, vystoupení. Úzus svědčí o tom, že pro vyjádření významu „oblečený v kroji“ (s nímž uvedená spojení úzce souvisejí) se specializovalo přídavné jméno krojovaný. Toto přídavné jméno je navíc celkově četnější a je četnější i ve většině z těchto spojení.

Pro užití v těchto spojeních není tedy možné doporučit jednoznačně ani jedno z přídavných jmen krojovaný nebo krojový, ale pokud potřebujete aktuálně jedno z nich vybrat, navrhuji řídit se četností.

Srdečně zdravím

Pavla Kochová

Oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.“

Tož tak. Jana Kamenská

 

Mohlo by se vám líbit...