Krojový ples 2014

krojovany_ples_2014Prušánský Zpravodaj 1/2014

Dne 18. ledna se v nově zrekonstruovaném kulturním domě konal už 14. Krojovaný ples. Ples byl zahájen předtančením Moravské besedy v podání místní krojované chasy a přespolních chas z Moravské Nové Vsi, Mutěnic a Rakvic za doprovodu DH Straňanka, která hrála do pozdních nočních hodin. Z přespolních návštěvníků k nám zavítali krojovaní šohaji z Josefova, Hrušek, Velkých Bílovic a dalších okolních obcí, a také velmi početná skupinka zahraničních krojovaných z obce Radošovce. Opět se volila Miss a Šohaj plesu, tentokrát vyhráli přepolňáci – Jiří a Petra Zálešákovi z Mutěnic. To nám nevadí. Co nás ale trochu mrzí, je, že místních mužáků chodí rok od roku méně.

Chtěli bychom touto formou poděkovat vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli ke konání Krojovaného plesu a také děkujeme všem, kteří dorazili na kulturní dům a přispěli ke příjemné atmosféře. Velké díky patří také manželům Němečkovým, kteří s námi nacvičovali besedu a bez jejichž pomoci a rad bychom se neobešli.

                                                           Stárci a Stárky, foto: Petr Omelka

Mohlo by se vám líbit...