Krojový ples 2017

Zpravodaj 1/2017: V pořadí už 17. krojový ples se konal 21. ledna v prušáneckém Kulturním domě. Zahájení plesu proběhlo slavnostním předtančením České besedy v podání naší chasy a chas z Mikulčic, Rakvic a Moravské Nové Vsi. Kroje z Podluží, Kyjovska, Hanáckého Slovácka nebo Slovenska, dechová hudba Túfaranka, košt vína, bohatá tombola a hlavně očekávání dobré atmosféry a zábavy přilákaly hojný počet návštěvníků nejen z Prušánek, ale i z dalekého okolí. V soutěži o nejhezčí krojovaný pár letos obdrželi největší počet hlasů Jitka Šimková a Vašík Pecůch. Chtěl bych za celou chasu poděkovat p. Stávkové, za pomoc při nácviku besedy, obci Prušánky za pomoc s přichystáním kulturního domu a zajištění koštu vína a všem, kteří věcným nebo finančním způsobem přispěli do tomboly. Na konec bych vás všechny chtěl pozvat na Velikonoční zábavu, která se koná 16. dubna. K tanci a poslechu bude hrát DH Liduška a CM Lašár.

                                                                            Ondřej Stávek, foto Petr Omelka

Mohlo by se vám líbit...