Krojový ples 2018

V sobotu 20. ledna 2018 se v kulturním domě konal tradiční, v pořadí už XVIII. krojový ples. Jak již bývá zvykem, za doprovodu DH Mistříňanka proběhlo předtančení Moravské besedy, která se v programu pravidelně střídá s Besedou českou. Domácí chase se podařilo poskládat čtyři taneční kolečka, dále si besedu přijeli zatancovat hosté a kamarádi z Moravského Žižkova, Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Rakvic. Nadstandartní vztahy mezi krojovanými z okolních obcí a vzájemné navštěvování krojových plesů přispívá k plným sálům a výborné atmosféře těchto akcí. A nejinak tomu bylo i u nás. Specifickým prvkem našeho plesu bývá volba „miss“ a „šohaja“ plesu. K tomuto titulu se letos protancovali Claudia Kyliánová a Pavel Křiva. Na závěr bych za celou chasu rád poděkoval paní Stávkové za ochotu při nácviku a organizaci besedy, dechové hudbě Mistříňanka, sponzorům a přispěvatelům do tomboly a všem účastníkům plesu.

Další tradiční akcí pod záštitou chasy Prušánky bude velikonoční zábava, která se koná v neděli 1. dubna od 19:00 hodin. K tanci a poslechu hraje DH Liduška a CM Stupava. Všechny srdečně zveme.

Mohlo by se vám líbit...