Léto podle kalendáře

Zpravodaj 2/2017: Podle kalendáře začíná léto 21. června. Podle počasí je tu už pár týdnů a je to znát. Vyhledáváme stinná místa, nosíme s sebou láhve s vodou a děti se už dávno radují z her v bazénech. Je tu ještě ale nějaký úkol – dotáhnout do zdárného konce školní rok a uzavřít známky (a to co nejlépe). A v takových chvílích to jde ztěžka, k učení je třeba velkého přemlouvání a přemáhání. Ale pokud se aspoň trochu vynasnažíme (jak my učitelé, tak naši žáci), výsledek se dostaví. A pak hurá do víru prázdnin a dovolených…

Ještě bychom se měli malinko poohlédnout za posledními třemi měsíci. Na samém konci března (31. 3.) se konala každoroční Noc s Andersenem. Už tradičně se jí účastní převážná většina dětí z I. stupně. Bylo tomu tak i letos. Tématem letošní „Noci“ byla mimočítanková četba. Víc o této akci se můžete dočíst ze samostatného článku. Poděkování patří našim p. učitelkám z I. stupně, kterým vypomáhá i p. vychovatelka Hančíková. V dubnu slavíváme Den Země nejčastěji aktivitami v přírodě. Letos jsme se věnovali zdraví – pro děti z I. stupně i pro ty starší byl domluven kurz 1. pomoci s lektorkami ČČK. Mladší děti měly program doplněn návštěvou hasičské zbrojnice s ukázkami techniky. Starší žáci se věnovali výsadbě okrasných dřevin v areálu školy, deváťáci se pak zapojili do výsadby v obci s pracovníky OÚ. Při výsadbě přálo počasí více rostlinkám než sázečům, ale úkoly byly splněny.
Na začátku května proběhlo fotografování tříd. Hned po fotografování odjeli šesťáci na pobytový výukový program do Velkých Pavlovic na ekocentrum Trkmanka. Pro děti na I. stupni proběhl doprovodný program v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol – pásmo plné poučení a zábavy s Mrkvounem. Generální zkoušku naší místní HTVŠ ve květnu jsme využili jako výchovný koncert pro I. stupeň. Druhostupňáci měli takový program 22. 6. – generálka před besídkou pro rodiče. Sedmáci se vydali na přírodovědnou exkurzi do Bzence, osmáci do Muzea v Břeclavi. Výuku výtvarné výchovy v Galerii výtvarného umění v Hodoníně si zkusili žáci 6. – 8. ročníku. V rámci preventivního působení shlédli chlapci a děvčata z II. stupně dramatizaci podle knihy R. Johna Memento. Mladší žáci z I. stupně se podívali v divadle Polárka v Brně na představení Cirkus Unikum. I letos proběhl „květinkový den“ na pomoc v boji s rakovinou – naši deváťáci nabízeli k prodeji žluté kvítky a podařilo se jim vybrat přes 12.000 Kč. Moc děkujeme jak dárcům, tak naším dobrovolníkům z řad dívek a chlapců 9. třídy. Organizačního zajištění a komunikací s centrálními organizátory se každoročně ujímá Mgr. Vanda Bušková. Poděkování patří i jí. Na přelomu května a června proběhl třídenní kurz na Littneru pro 8. třídu, kterého se účastnila i jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Frídlová a Mgr. Vanda Bušková jako hlavní organizátor a koordinátor těchto kurzu na naší škole. Vlastivědný výlet do Mikulčic si pro své děti připravila třídní 5. třídy L. Trechová ve spolupráci s kolegyní V. Buškovou. Prvňáčci ještě stihli výukový program v ekocentru Dúbrava v Hodoníně. A pak už se jelo na výlety. Prvňáčci byli v Miloticích, druháci společně se třeťáky v Brně, na přehradě a na Veveří. Čtvrťáci jeli společně s páťáky do Rosic a Oslavan, kde je z bývalých průmyslových a důlních budov vytvořeno naukové a zábavní centrum. Pro školní výpravy zde mají připravený speciální program. Zdá se, že byly obě třídy velmi spokojené. Deváťáci si místo výletu vybrali vzpomínání na své školní začátky a přenocování ve škole. Po prázdninách se nám rozejdou do škol – dva na gymnázia (Břeclav a Velké Pavlovice), devět na SŠ (+ maturitní obory) – obchodní akademie, elektro, oděvnictví a design, užitá malba, informační a komunikační technologie a sedm na  SOU do oborů cukrář, kuchař, nástrojař, zedník a elektro slabo i silnoproud.
Všem přejeme krásné prázdniny a hladký nástup do nového působiště. Ať se daří! Na závěr bych chtěla popřát všem našim chlapcům a děvčatům krásné zážitky z prázdnin a ve zdraví shledání opět na začátku září ve škole.

                                                                                              Alena Kristová, ředitelka ZŠ

Mohlo by se vám líbit...