Léto v chase 3/2019

Byl pozdní večer, jedenáctý srpen,
večerní srpen, byl hodů čas…

Ale hrdliččin hlas zvoucí ku lásce v dědině nikdo neslyšel, protože se všude ozýval zpěv a smích krojovaných podbarvený hudbou. Ale samotným hodům se, pokud vážený čtenář dovolí, budu věnovat jen okrajově, protože představují jen pomyslnou špičku ledovce. Mnohem déle než ve vyblýskaných krojích totiž chasníci a chasnice stráví v pracovním oblečení, s větvemi, šroubováky nebo smetáky v rukou.

Období příprav zabere tři až čtyři týdny, obvykle se začíná těsně před hodama v Josefově, v prvním týdnu je středobodem činnosti na točně mája. Když pak chasa vyrazí další týden do Moravské Nové Vsi, míjí cestou máju již ve vzpřímené poloze. Další týden je pak objektem stavebních prací konstrukce zeleného, tady by se slušelo podotknout, že jsme jedna z posledních dědin, která stále drží tradici stavění zeleného úplně „od píky“. Při stavbě nové, železné konstrukce nám vydatně pomáhají pracovníci obecního úřadu a také vyslanec specializované firmy, za což jim patří naše poděkování. Po výletu do Starého Poddvorova pak čeká na chasníky cílová rovinka v podobě ježdění do lesa. A poté už přijde očekávaný okamžik, kdy je zelené hotové, taneční parket i prostory pro přihlížející uklizené, poslední vlečka se zbytky větví odjíždí a vy si uvědomíte, že toto je vlastně začátek…

Tímto bych chtěl poděkovat všem chasníkům a chasnicím, kteří se podíleli na přípravě hodů, na jejich bezproblémovém průběhu a na skvělé zábavě, kterou jsme si užívali po tři dny až do rána. JSTE SUPER!!!

Dále děkuji všem přespolním, kteří dorazili a znovu potvrdili, že naše hody patří k nejnavštěvovanějším v širokém okolí.

A na závěr, když dovolíte, několik čísel: sto devadesát pět přespolních šohajů v neděli doprovázených téměř stem přespolními děvčaty, vysoko přes sto přespolních děvčat v úterý, jedenáct přírůstků do naší chasovní party.

Troufám si říct, že z mého osobního pohledu právě končíme nejlepší hodovou sezónu, jakou jsem za svoji krátkou kariéru zažil, a doufám, že takto to nevnímám jenom já.

Za chasu Václav Pecůch, foto: Marek Musil

Dětské hody


Šohajé a dívky pod zeleným


Také šohajé, ale v úterý

Mohlo by se vám líbit...