Májové zpívání 2018

Zpravodaj 2/2018: Poslední květnová sobota v Nechorách patřila již tradičně folklórním souborům, které se představily již na 19. ročníku Májového zpívání. Přestože meteorologové zpočátku slibovali déšť, který bychom jistě v jinou dobu uvítali, počasí nám nakonec přálo, a tak jsme mohli prožít pěkné slunečné odpoledne v příjemném prostředí vinných sklepů.

Stejně jako v minulých letech se na této kulturní akci jako první převedly dětské soubory. Pozvání přijaly soubory Slunéčko z Dolních Bojanovic a Duběnka z Hodonína. Zahájení však patřilo domácímu Nechoránku, který se v rozšířené sestavě představil pěkným pásmem tentokrát již za doprovodu naší malé dětské cimbálové muziky. Ostatně vystoupení všech dětských souborů byla velmi milá, a proto diváci děti odměnili patřičným potleskem.

Odpolední program dále pokračoval zpěvy mužských a ženských sborů nejen z Podluží, ale i ze vzdálenějšího okolí. Ze Slovenska přijal pozvání mužský a ženský sbor z Jaslovských Bohunic. Podle jejich vyjádření se jim líbilo jak celé folklórní odpoledne, tak i prostředí samotných Nechor. Kromě domácích sborů se dále představily sbory z Vacenovic, Mikulčic, Hroznové Lhoty, Ratíškovic, Kozojídek a Valtic, zastoupena tak byla pestrá směs regionů. Každý sbor se snažil svým pěveckým projevem co nejlépe prezentovat svou obec či region a aplaus diváků napovídal, že se jim to dařilo. Průvodním slovem tentokrát celé odpoledne provázela Eva Veselá z Dubňan, některé ze sborů doprovodila již tradičně cimbálová muzika Verbuňk.

Celé odpoledne probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře, kterou ještě umocnila ochutnávka nechorských vín. Tuto vždy připravují domácí mužáci nejen po účinkující, ale i pro návštěvníky. Po skončení hlavního programu hrála již zmíněná cimbálová muzika k volné zábavě, a poněvadž byl velmi teplý večer, muzika, slovácké písničky a cinkot skleniček se ozývaly dlouho do noci. Slovácký krúžek děkuje za spolupráci jak Obecnímu úřadu Prušánky, tak všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli při organizaci a přípravách této kulturní akce.

Za SK Josef Hromek a Vlasta Trechová

Mohlo by se vám líbit...