Mapa Prušánek

mapa_prusanky

Prušánky – střed obce

Vyznačení důležitých orientačních bodů a důležitých budov v centru obce.

Legenda k mapce:

  1. budova obecního úřadu a České pošty
  2. budova DPS a zdravotního střediska
  3. kulturní dům
  4. farní kostel sv. Izidora s přilehlým parkem
  5. základní škola
  6. mateřská škola
  7. čerpací stanice pohonných hmot
  8. kavárna U Předínských
  9. restaurace U Schottla
mapa_prusanky_velka

Celkový pohled na mapu Prušánek

Odkaz na Google mapy